Alūksnes lauku partnerība aicina uzņēmējus uz konferenci „LEADER projekti uzņēmējdarbībai”


31.10.2014.

 

5. novembrī Alūksnes Bērnu un jauniešu centra zālē notiks konference „LEADER projektu uzņēmējdarbībā”. Formāli ir noslēdzies 2007-2013 plānošanas periods, kad arī biedrība „Alūksnes lauku partnerība” ir iesaistījusies LEADER pieejas īstenošanā, kas ir viens no Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem. Kā LEADER pieeja tiks īstenota jaunajā plānošanas periodā? Kādas iespējas un izaicinājumi sagaida uzņēmējus? Tie ir jautājumi, par kuriem vēlamies domāt.

KONFERENCES PROGRAMMA
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv