Pašvaldība  uz tikšanos aicināja novada uzņēmējus02.02.2015.

Evita Aploka
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 
Otrdien, 27. janvārī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis uz tikšanos bija aicinājis novada uzņēmējus. Tikšanās reizē AS „Sadales tīkls” informēja par plānotajiem darbiem novada teritorijā 2015. gadā, Būvvalde skaidroja izmaiņas ar būvniecību saistītajos normatīvajos aktos. Pašvaldības pārstāvji pastāstīja uzņēmējiem par investīciju teritoriju datu bāzes izveidi un iespēju tajā pievienot arī uzņēmēju brīvos īpašumus, interneta foruma izstrādi uzņēmēju vajadzībām, kā arī par uzņēmēju delegācijas un pašvaldības pārstāvju pieredzes braucienu uz starptautisko būvniecības izstādi „BAU 2015” Minhenē Vācijā.

Atjaunos energoinfrastruktūru

AS „Sadales tīkls” pārstāvis Arvīds Rumbiņš uzņēmējiem sniedza vispārēju informāciju par aktualitātēm energoapgādē un atbildēja uz uzņēmēju jautājumiem. Jānis Hercogs informēja par energoapgādes infrastruktūras atjaunošanas darbiem, kādi novada teritorijā plānoti 2015. gadā. Viņš uzsvēra, ka šogad AS „Sadales tīkls” plāno uzlabot energoapgādes infrastruktūru Ezermalas, Robežu, Ozolu, Cerību ielās Alūksnē, Jaunlaicenes, Alsviķu, Veclaicenes, Mālupes, Ilzenes, Alsviķu, Kalncempju, Jaunalūksnes, Ilzenes pagastu teritorijās.

Izmaiņas būvniecībā

Būvvaldes vadītājs – arhitekts Arvīds Račinskis informēja par jaunāko būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos. Viņš uzsvēra, ka, lai gan sākotnēji normatīvo aktu izstrādātāji gaidāmās izmaiņas traktējuši kā birokrātisku procedūru samazināšanu, rezultātā būvniecības joma saņēmusi sarežģītu, sadrumstalotu regulējumu.
- Pēc jaunās kārtības būvniecības ierosinātājam ar savu būvniecības ideju jāgriežas pie speciālista, lai varētu sagatavot būvniecības iesnieguma veidlapu, ko cilvēks pats visdrīzāk nevarēs izdarīt tās sarežģītības dēļ. Iesniedzot būvniecības iesniegumu, šim speciālistam, kas visdrīzāk būs objekta projektētājs, jau jābūt apdrošinātam, kas ievērojami sadārdzina pasūtītājam gala rezultāta sasniegšanu, jo būs jāmaksā speciālistam gan par to, ka tas aizpilda būvniecības iesniegumu, gan visdrīzāk, jāsedz arī apdrošināšana. Būvniecības iesniegumam jāpievieno būvprojekta minimālais sastāvs, kas varētu būt analogs kādreizējam skiču projektam. Kad šo būvprojektu jeb ieceri būvvalde akceptē, tā izsniedz būvatļauju un, to saņemot, tiek izstrādāts gala būvprojekts, un būvatļaujā tiek veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Tikai tad var uzsākt būvniecību. Diemžēl ir ievērojami pieaudzis papīra apjoms – būvniecības iesnieguma veidlapa uz četrām lapām, būvatļauja – uz septiņām, - būtiskākās izmaiņas skaidro A. Račinskis.
Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļas „Pašvaldības iestādes” apakšsadaļā „Citas iestādes”/Būvvalde ir ievietota nepieciešamā informācija un veidlapas.

Būs diskusiju forums uzņēmējiem

Lai veicinātu novada uzņēmēju komunikāciju ar pašvaldību, kā arī uzņēmēju savstarpējo saziņu, no 1. februāra Alūksnes novada pašvaldība piedāvās jaunu iespēju – interneta forumu, kurā uzņēmēji varēs gan veidot savstarpējas diskusijas un pieredzes apmaiņu, gan arī komunicēt ar pašvaldību.
Foruma vietni izveidojusi pašvaldības informāciju tehnoloģiju nodaļa un saite uz to būs atrodama pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv. Forums būs slēgta vide, kurā uzņēmēji varēs autorizēties ar savu lietotāja vārdu un paroli.
Plānots, ka forumā pašvaldība ievietos arī visus jaunumus, kas attiecas uz uzņēmējdarbības jomu. Uzņēmējiem te būs iespēja gan uzdot jautājumus pašvaldībai, gan rakstīt ierosinājumus un atsauksmes.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv