No izstādes Vācijā pārved jaunas idejas02.02.2015.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 No 22. līdz 24. janvārim Alūksnes novada uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju delegācija (kopumā 20 cilvēki) apmeklēja starptautisko būvniecības izstādi “BAU 2015” Minhenē, Vācijā. Šis bija pirmais pieredzes brauciens uz kādu profesionālo nozares izstādi, ko pašvaldība organizēja kā atbalstu vietējiem uzņēmējiem.

 Piedalīties šajā braucienā pašvaldība aicināja uzņēmumus, kas pērn bijuši lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kam ir raksturīga komercdarbības noturība, izaugsme. Ja kāds no uzņēmējiem atteicās no brauciena, šī iespēja tika piedāvāta citam. Izstādi apmeklēja pārstāvji no šādiem novada uzņēmumiem: SIA „Ozoli AZ”, SIA „Sorma”, SIA „4Plus”, SIA „JM Grupa”, SIA „SGA Plus”, saimnieciskā darba veicējs Zintis Rēdelis,  SIA „MARITEC”, SIA „Gravas”, SIA „Alūksnes koks”, SIA „Alūksnes energoceltnieks”, SIA „Pamati”, SIA „Valdis”, SIA „Lastens”. Braucienā piedalīties bija aicināts, taču veselības dēļ nevarēja SIA „Valrito” pārstāvis.
Pašvaldību pārstāvēja 5 personas – domes priekšsēdētāja vietnieks, tautsaimniecības komitejas vadītājs Dzintars Adlers, pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova, īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, projektu koordinatore Anda Lejasblusa, kuru amata pienākumu lokā ir ar būvniecību saistīti jautājumi, un sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka, kura šajā braucienā veica gida pienākumus, lai grupa no viena punkta veiksmīgi nokļūtu nākamajā.

Aptaujājot vairākus uzņēmējus, tie atzina, ka ir apmierināti ar pieredzes braucienu un sacīja, ka pašvaldībai šādus pasākumus novada uzņēmēju atbalstam rīkot vajadzētu arī turpmāk.
- Brauciens bija vērtīgs, redzēju jaunās tendences materiālos, mūrēšanas tehnoloģijās. Pārsteidzošs bija izstādes apjoms un tās apmeklējums ļāva redzēt, kādos mērogos notiek būvniecība. Patika arī tas, ka brauciena laikā varēja tuvāk iepazīties ar pārējiem uzņēmējiem, jo ikdienas steigā reti iznāk tikties. Domāju, ka arī turpmāk noteikti vajadzētu tādus braucienus rīkot, - atzina „SIA „Pamati” valdes priekšsēdētājs Juris Ģērmanis.

Līdzīgās domās arī SIA “Sorma” pārstāvis Māris Sormulis:
- Mans vērtējums par braucienu ir ļoti labs, pozitīvs, tas bija interesants, labi organizēts - brauciena laikā nebija nekādu problēmu vai aizķeršanās. Nebūtu par skādi arī citus gadus tādus braucienus rīkot. Manuprāt, daudz deva arī tas, ka brauciena laikā varējām tuvāk iepazīties ar saviem kolēģiem – citiem uzņēmējiem.
Arī SIA “Ozoli AZ” inženieris Ivars Zariņš vērtē, ka brauciens bijis labs un labi organizēts:
- Izstāde bija laba iespēja redzēt, kas notiek būvniecībā pasaulē, kādas tehnoloģijas darbojas. Bija interesanti. Domāju, ka noteikti varētu rīkot šādus braucienus arī turpmāk, piemeklējot pēc interesēm.

SIA “MARITEC” pārstāvis Aivars Ezeriņš izstādes apmeklējumam bija īpaši rūpīgi gatavojies, jau iepriekš izplānojot maršrutu, kādā apmeklēt izstādes daudzskaitlīgos korpusus:
- Inovāciju varbūt bija mazāk kā visi kopā bijām gaidījuši, taču piedāvājums ļoti liels, arī tehnoloģijas un iekārtas. Pēc šīs izstādes apmeklējuma man jau radās ideja biznesam un, ja tas izdotos, tad šādu pakalpojumu mums vairs nevajadzēt pirkt no Rīgas, bet mēs varētu to sniegt arī apkārtējos novados. Arī uzņēmēji brauciena laikā savā starpā sadraudzējās un iepazina cits citu, tā ka - paldies pašvaldībai!
Ja uzņēmēji izstādi apmeklēja, vērojot, ko no piedāvātā aizgūt sava uzņēmuma vajadzībām, tad pašvaldības pārstāvji vērtēja arī to, kas no izstādē piedāvātā izmantojams pašvaldības infrastruktūras objektos.
Izpilddirektore Janīna Čugunova uzsver, ka, vērojot jaunākās un modernākās būvniecības tehnoloģijas, pašvaldības pārstāvji iepazinušies ar dažādiem mūsdienīgiem risinājumiem. Tā uz Alūksni atvestas idejas par nogāžu nostiprināšanu un apaudzēšanu ar augiem, par atpūtas vietu labiekārtošanu, apstādījumu sakārtošanu un citas.

- Bija ļoti interesanti redzēt modernus izgaismotus, atstarojošus risinājumus norādēm, jo šobrīd tieši strādājam pie jaunas koncepcijas norāžu zīmēm visai novada teritorijai. Tāpat pašvaldībai ir aktuāla lietus ūdens kanalizācijas novadīšana un izstādē redzējām, kādas iespējas piedāvā ietvēm un ielām, arī zālājiem. Esam izstrādājuši tehnisko projektu pašvaldības administratīvajai ēkai, kur ir problēma, ka nevaram atrast risinājumu, kā nodrošināt telpās normālus apstākļus vasaras karstumā lielo logu dēļ. Izstādē atradām firmu, kas piedāvā veiksmīgu risinājumu - atstarojošas žalūzijas, kas pasargā gan no gaismas, gan siltuma. Tā kā firmai ir pārstāvniecība Rīgā, domāju, šis varētu būt pirmais, ko mēģināsim izmantot, ja zinām, ka šajā plānošanas periodā ir iespēja sakārtot administratīvās ēkas, - stāsta J. Čugunova.
Projektu koordinatore Anda Lejasblusa atzīst, ka izstādē, kas aptvēra visu būvniecības procesu, sākot no projektēšanas un izejot visu būves ciklu, bijis arī daudz sarežģītu tehnoloģiju piedāvājuma.

- Vērojot šos tehnoloģiju un iespēju meklējumus, varam novērtēt un priecāties, ka mums šeit nav nepieciešams ne apbūvēt pazemi, ne celt milzīgas daudzstāvu ēkas, ka te pietiek dzīves telpas, ir zaļš un ūdeņi. Tā kā izstādei bija trīs galvenās tēmas - viedā pilsētplānošana, efektīva enerģijas un resursu izmantošana un būve un tās lietotāji, vairākās hallēs notika arī dažādas lekcijas, no kurām divas noklausījos. Viena no tām bija par dienas gaismas izmantošanu, par ko lektori uzsvēra – dienas gaisma ir par brīvu, tāpēc izmantojiet to. Otra lekcija bija par mūsdienu tendencēm fasāžu izgaismošanā. Tas mani saistīja tādēļ, ka arī pašvaldība šobrīd pievēršas šīm lietām - Jaunajai pilij ir izgaismota fasāde, strādājam pie Pilssalas tilta apgaismojuma atjaunošanas un varbūt, sakārtojot katru jaunu objektu, varam domāt arī par tā izgaismošanu. Ka efektu var panākt gan ar lētākiem, gan dārgākiem paņēmieniem, Minhenē pārliecinājāmies ārpus izstādes darba laika – ja dienas bija pelēkas, tad tumšajā laikā sarežģītāk vai mazāk sarežģīti, bet ārkārtīgi atraktīvi izgaismots ir pilsētas centrs, - norāda A. Lejasblusa.

Uzklausot braucienā piedalījušos uzņēmēju viedokļus, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis secina, ka šāda atbalsta forma uzņēmējiem no pašvaldības puses būtu jāattīsta.
- Noteikti par to vēl diskutēsim ar deputātiem, varbūt līdzīgus pieredzes braucienus varēsim rīkot reizi divos gados, varbūt katru gadu, bet uz tuvākām valstīm. Uzņēmēji ir novērtējuši to, ka tāda mēroga izstādē var redzēt apjomus, materiālus, tendences, – uzsver A. Dukulis.

Priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers uzskata, ka brauciens ir bijis veiksmīgs, jo gan uzņēmēji, gan pašvaldības speciālisti saskatījuši daudz inovatīvu produktu, kādus ne vienmēr var redzēt mūsu valsts izstādēs.

- Šādi braucieni profesionālos nolūkos ārpus novada jārīko biežāk, jo ne tikai pati izstāde ir ieguvums, bet arī tas, ka uzņēmējiem bija iespēja savstarpēji vairāk iepazīties, redzēt, kā citur dzīvo cilvēki, kā ir uzbūvēta infrastruktūra citā valstī. Man šķiet, ka, izvērtējot pašvaldības iespējas, nākotnē tas jāturpina, rīkojot izbraukumus pa nozarēm un nākamā joma, kam rīkot šādu braucienu, varētu būt lauksaimnieki, - norāda Dz. Adlers.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv