Pašvaldība noslēdz sadarbības līgumu ar LIAA investīciju piesaistes sekmēšanai05.03.2015.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisteVienošanos par Alūksnes novada pašvaldības un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbību paraksta domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un aģentūras direktors Andris Ozols
Alūksnes novada pašvaldība un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra parakstījušas vienošanos par sadarbību, lai sekmētu mērķtiecīgu investīciju piesaisti, tādējādi veicinot komercdarbības attīstību novada teritorijā.

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa un aģentūras direktora Andra Ozola Rīgā parakstītais līgums paredz sadarbības kārtību „POLARIS procesa” ietvaros. Lai padarītu investīciju piesaisti aktīvāku, plānveidīgāku un efektīvāk izlietotu pieejamos, ierobežotos finanšu līdzekļus, aģentūra īsteno unikālu metodiku mērķtiecīgai investīciju piesaistei, kas nosaukta par „POLARIS procesu”.

Īstenojot Latvijā šo investīciju piesaistes metodiku, aģentūra organizē informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.

Noslēgtā līguma mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veicinot investīciju, tostarp – ārvalstu investīciju, apjoma pieaugumu, palielināt pašvaldības konkurētspēju vietējā un starptautiskajos tirgos, kā arī paplašināt tās sadarbību ar esošiem un potenciāliem projektu īstenotājiem.   
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv