Lauku atbalsta dienesta projekta Arodapmācības ietvaros plānots 3 dienu kurss10.03.2015.

 

 
9.aprīlī, 16.aprīlī un 23.aprīlī no pulksten 10.00 - 16.00
Sabiedrības centrā, Dārza iela 8, Alūksne

 “Latvijas mājražotāju produktu preču zīmes izveide”
Kursa programma – kas ir produkta pievienotā vērtība, produkta konkurētspēja, produkta rezultatīva pozicionēšana, produkta vēstījums patērētājiem, preču zīmes izveide, vai jau esošu preču zīmju izmantošana produkta virzīšanai pie patērētājiem, mājražotāja loma preču zīmes izveidē, Latvijas lauku identitāte preču zīmes veidošanā, produkta dizaina izveide. Apmācību dalībniekiem būs iespēja strādāt ar sava produkta zīmola attīstīšanu.
Interesentiem rakstīt Indrai LEVANEI uz e-pastu: indra.levane@aluksne.lv
vai zvanīt 25425222

Laipni aicināti, dalību pieteikt līdz 7.aprīlim!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv