7. Uzņēmēju partneriāts Smiltenē16.03.2015.
Eiroreģions „Pleskava – Livonija”  sadarbībā ar Pleskavas apgabala Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Smiltenes novada pašvaldību  2015. gada 22. aprīlī Smiltenē organizē septīto pierobežas teritorijas uzņēmēju tikšanos – partneriātu. Partneriāta formāts – individuālas sarunas starp partneriem (Latvijas, Igaunijas, Krievijas (Pleskavas apg.) un Baltkrievijas uzņēmējiem) par sadarbības iespējām biznesa attīstībai.

Aicinām uzņēmējus un uzņēmējdarbību veicinošās institūcijas, kas ir ieinteresētas veidot sadarbību ar Baltkrievijas, Igaunijas un Krievijas (Pleskavas apg.) uzņēmumiem, piedalīties partneriātā. Uzņēmējiem piedāvājam partneriātā prezentēt savu produkciju izstādes, degustācijas u.tml. veidā – ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūgums, atzīmēt anketā. Partneriāta laikā būs arī iespēja apmeklēt atsevišķus Smiltenes novada uzņēmumus.

Dalības maksa – 20 EUR/pers.
Pieteikuma anketa pielikumā, kā arī pieejama Eiroreģiona mājaslapā www.pskov-livonia.net. Anketas iesūtiet līdz 3. aprīlim uz e-pastu ineta.bordane@gmail.com.

Partneriāta programma tiek izstrādāta un to saņemsiet tuvākajā laikā. Papildus informācija – 29163807 (Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” Latvijas sekcijas izpilddirektors Juris Annuškāns) vai 26133029 (Eiroreģiona “Pleskava- Livonija” Latvijas sekcijas sekretāre Ineta Bordāne).

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv