<<< Atpakaļ

Alūksnes novada iedzīvotāju idejas Latvijas simtgadei veltītajā forumā29.11.2016.


Grāmatas

 • Alūksnes novada ievērojamākie cilvēki
 • Alūksnes fotogrāfi
 • Represēto cilvēku atmiņu stāsti
 • Alūksne Latvijā
 • Ilzenes filmas
 • 100 stāsti Latvijai
 • Alūksnei Latvijā 100

Video, foto materiāli

 • Par un ap Alūksni
 • Latvijas vēsture no okupācijas laikiem līdz mūsdienām
 • Atjaunot Veclaicenes filmu
 • Izmantojot vecos materiālus, veidot jaunus digitālus sižetus
 • Digitālā formātā izziņas materiāli par Alūksnes vēsturi
 • Dažādu paaudžu sadarbība veidojot dokumentālo filmu
 • Video – foto konkurss
 • Fotokonkurss par Latviju

Sporta pasākumi

 • Velo brauciens ar Igauniju
 • 15. velobrauciens “Līkloči papardēs” Ilzenē, 23. jūnijā, Latvijai 100
 • Sporta pasākumu cikls sporta ciltstēvu un ciltsmāšu atcerei
 • Atjaunot uz simtgadi Keggi velo sacensības

Kultūras pasākumi

 • Pasākumu cikls “Latvijas simtgades Gaismas ceļš” (sporta pasākumi, izstādes, “mazie dziesmu un deju svētki” pagastos
 • Alūksnes novada vai pat visas Vidzemes Dziesmu un deju svētki Alūksnē
 • Šovs un gadatirgus vecajā tirgus laukumā (izcelt amatniekus)
 • Iestādes veido izstādes vai skaņdarbus saistībā ar Latvijas un Alūksnes veidošanos
 • Izveidot fondu vai apalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu
 • Katrā pagastā veikt pētījumu par simtgades labākajiem latviešiem
 • Uzrakstīt Alūksnei himnu
 • Ceļojoša kultūras pasākumu/koncertu programma
 • Novada talantu koncerts
 • Labdarības koncerti
 • Senioru pašdarbnieku koncerts
 • Ceļojoša izstāde – viena diena Alūksnē
 • “Latvijas ceļš” – tautieši, sadevušies rokās, apvienojas vienotā ceļā (kā Baltijas ceļš) patriotisma stiprināšanai
 • Alūksnes mākslinieku izstādes veltītas tieši Latvijai
 • Fotokonkurss par Latviju
 • NBS pasākumi
 • Zinātniska konference par Alūksnes un Latvijas stāvokli pirms 100 gadiem ar speciālistiem no Igaunijas un Somijas (pilsētas veidošana/vadība, “Malienas Ziņu” veidošana)
 • Pieredzējušu cilvēku stāstījumi par izdzīvoto/piedzīvoto Alūksnē un Latvijā – “Dzīvā bibliotēka”
 • Lekcijas par Alūksnes vēsturi
 • Kopējais tirdziņš ar tautisku piesitienu Veclaicenē, vecajā muitas punktā, piedaloties Igaunijai un Krievijai
 • Forums ar citām valstīm, kurām paliek 100 gadu
 • Simtgadnieku stāsti Latvijā un Igaunijā
 • Pasākumu cikls “Latvijas simtgades Gaismas ceļš”
 • “Latvijas ceļš” – tautieši, sadevušies rokās, apvienojas vienotā ceļā
 • Alūksnes mākslinieku izstādes veltītas Latvijai
 • Dalīt Latvijas karodziņus veikalos
 • Alūksnes novada, Vidzemes Dziesmu un deju svētki Alūksnē
 • Aktīvās atpūtas pasākumi ģimenēm ar bērniem

Infrastruktūra

 • Informācijas dēļi, informācija par vēsturiskiem notikumiem, vietām.
 • Uz tagadnes ēkām atzīmēt, kas tur atradās vai dzīvoja agrāk
 • Atsvaidzināt vecos ielu nosaukumus uzliekot plāksnītes
 • Reklāmas siena/mākslas skolas audzēkņu zīmējumi priekšā Lujāna drupām
 • Uzskaitīt/”ņemt aprūpē” ozolus, ne tikai Glika.
 • Piemiņas zīmes veidošana (skulptūra vecajā tirgus laukuma vietā – pie Bībeles muzeja)
 • Pašvaldību atbalsts vēsturisko ēku fasāžu sakārtošanā
 • Sporta zāle Lujāna drupu vietā
 • Katras valsts nacionālais koks, simtgades ielas aleja katrai valstij (LV-EST-RU)
 • Apzināt un kopt slaveno novadnieku atdusas vietas novada kapos, veidot piemiņas vietas
 • Kopt bērzu birzis novada, turpinot Viktora Ķirpa ideju
 • Ernsta Glika ozolu bērni – gaismas nesēji
 • Pie Alūksnes ezera izveidot “Jahtu klubu”, izveidot pilsētai apkārtceļu
 • Plāksne ar logo pie katras pašvaldības
 • 100 rozes Glikam
 • Glika ceļš, Katrīnas ceļš
 • Ozoli no Glika ozolu zīlēm
 • Objekti, kur “iemest kapeiciņu” uz atgriešanos
 • Atzīmēt Jāņkalniņu kā būtisku objektu jauniešiem (toreiz un tagad)
 • Zirga ratu skulptūra vai foto vieta
 • Radīt Simtgades ielu
 • Tur, kur satiekas 3 valstis, izveidot draudzības vietu kā simbolu (stādīt kokus, pulcēties)
 • Sporta halle Alūksnē
 • Panākt veco laivu novietņu likvidēšanu
 • Pie Alūksnes ezera izveidot jahtu klubu
 • Izveidot apkārtceļu pilsētai
 • Laivu novietņu pie Kultūras centra izveidošana par Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu darbiem
 • Alūksnes pamesto vietu uzlabošana, izskaistināšana ar mākslu
 • Tīklu saliņas sakopšana
 • Bānīša apkārtnes sakopšana
 • Alūksnes 700gades parka un Kanceles kalna sakopšana
 • Dabas ainavu, liegumu sakopšana novadā
 • Akustisko koncertu skatuves izveide Tīklu saliņā
 • VEF sētas pārveide par izstāžu stendu
 • Administratīvā laukuma izveide
 • Izveidot strūklaku pie administratīvas ēkas
 • “Latvijas siena” Alūksnē
 • Laukumā pie avīžu kioska informatīvs stends par Alūksnes novada skaistākajām vietām
 • Ielas baneri vai stendi ar fotogrāfijām “toreiz un tagad”
 • Vienotas informatīvas izkārtnes pie objektiem novadā, kas saistīti ar Latvijas dibināšanu
 • Vienotu puķu dobju izveide pagastu centros
 • Pilsētas vēsturiskā centra autentiskuma saglabāšana (Margaritas iela), uz ēkām plāksnes ar aprakstiem
 • Nelegālo būvju (šķūņu nojaukšana)
 • Brīvā laika aktivitāšu vietu sakārtošana pie izglītības iestādēm
 • LED apgaismojums visās pilsētas ielās
 • Izgaismot Jauno pili sarkanbaltsarkanā krāsā
 • Izgaismot Sabiedrības centru
 • Izgaismot Alūksnes ielas ar dažādām gaismiņām
 • Uz administratīvās ēkas vai Jaunās pils sienas rīkot “Staro Alūksne”
 • Kanceles kalniņā vizuālas projekcijas – kā izskatījās kādreiz
 • Saglabāt vēsturiskajā centrā vēsturisko arhitektūru, stilu, rīkot izglītojošus seminārus, atbalstīt

Identitātes stiprināšana

 • Katram pagastam savs ģerbonis
 • Faktus “tulkot” malēniski (atsvaidzināt valodu)
 • Malēniskie stāsti, katra pagasta atsevišķais malēniskums
 • Pētīt kopējos stāstus/jauktās ģimene (LV-EST-RUS)
 • Savākt informāciju par Alūksnes ciltstēviem un ciltsmātēm un popularizēt to internetā, precē utt.
 • Katru gadu pasludināt par kāda nozīmīga Alūksnes novada cilvēka gadu, tā laikā notiek ar viņu saistīti notikumi
 • Mācīt bērniem par Alfrēdu Zariņu un viņa ieguldījumu neatkarībā
 • Cilvēki, kuru dzimšanas diena ir 18.novembrī
 • Izveidot logo Latvijas simtgadei
 • Plāksne ar logo pie katras pašvaldības
 • Pamarkas – Alūksnes markas bez nominālvērtības izdošana
 • Vienota Alūksnes simbola izmantošana ielu noformējumos
 • Novadā vienots simbols,kas aicina uz aktivitātēm
 • Suvenīrs – tautu dēls un tautu meita novada tērpā
 • Rosināt katru ģimeni izveidot savu dzimtas koku

Izglītība

 • Novada vēstures iekļaušana izglītības programmā
 • Apmaiņa jauniešiem

Citi priekšlikumi

 • Vēsturiska fotografēšanās
 • Mainīt novadu sistēmu, atgriezties pie rajoniem, jo novadi ir 4 vēsturiskie
 • “Simtgades recepte” internetā (Latvija – Igaunija)
 • Talkas, tīra vide Alūksnē un Latvijai
 • TOP 100 nesakoptu vietu sakopšana Latvijā
 • Katrā pagastā sakopta vai no jauna iekārtota sabiedriskā aktivitāte aktīvai atpūtai, svinībām
 • Īpašas latvāņu izskaušanas programma pašvaldībā kā piemērs
 • Veikt arheoloģiskos izrakumus, novada vēsturiskā izzināšana
 • Seminārs par korporatīvo sociālo atbildību pašvaldībā
 • Alūksnes novada mājražotāju apkopošana un vienota materiāla apkopošana
 • Ziņas par aktīvākajiem darba devējiem novadā, cilvēkiem, kuri rada darba vietas
 • Tūrisma piedāvājumos norādīt vietas, kas ir ekoloģiskas un draudzīgas ģimenēm ar bērniem

 

Foruma darba grupas:

 • “Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes”
 • Latvijas draugi un kaimiņi
 • Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
 • Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana

 

Katras grupas 3 izvirzītās idejas

Grupa “Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes”

 • Sporta pasākumu cikls sporta ciltstēvu un ciltsmāšu atcerei
 • Alūksnes novada ciltstēvu un ciltsmāšu grāmata – datu bāze
 • Alūksnes novada ainaviskuma veidošana
  • Bērzu birzes
  • Dabas skati
  • Alejas
  • Vēsturiskās vieta

Latvijas valstiskuma veidošanas ceļi

 • Vecā tirgus laukuma atdzīvināšana
  • Ar šovu/gadatirgu amatniekiem
  • Ar piemiņas skulptūru
   • Malēnietis
   • Zirgs un rati
   • Plāksne “Malienas ziņām”; pastalniekam
   • “Strūklaka”, kur atstāt kapeiku uz atgriešanos
 • Zinātniskā konference
  • Ar vēstures speciālistiem
  • Kopā ar tuvējiem novadiem
  • Par pilsētas veidošanos, koncentrējoties uz Alūksnes vēsturi
 • Vēsturiskā spēle
 • Katra pagasta stāsts malēniski
 • Iekļautas vēsturiski svarīgas vietas
 • Vecie ielu nosaukumi, iebraucami ceļi
 • Sadzīviskie atmiņu stāsti

Latvijas draugi un kaimiņi

 • 100gades festivāls ar Igauniju uz robežas
 • Tirdziņš (latviešu un igauņu mājražotāji, amatnieki)
 • Velobrauciens (100 km garumā)
 • Kultūras pasākums (koncerts, dejas, teātris)
 • Uz 3 valstu robežas izveidot simbolisku tikšanās vietu
 • Stādīt kokus (ideju konkurss par to, kā tas izskatītos)
 • Iekalt akmenī
 • Stādīt nacionālos kokus
 • 100gades stāsti pierobežā, platforma kur publicē
 • Stāstus – receptes
 • Foto – jauktās ģimenes
 • Projekts skolām

 

Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana

Virstēma – “Projektu konkurss Alūksnes novadā kā atbalsta pasākums -dāvana “Latvijai 100”.
Kopsaucējs “Vietu sakopšana”:

 • Pie Kultūras centra esošo laivu būdu izveidošana par Alūksnes mākslas skolas audzēkņu darbiem;
 • Alūksnes pamesto vietu uzlabošana, izskaistināšana ar mākslu.
 • Tīklu saliņas sakopšana;
 • Sakopt bānīša apkārtni;
 • Alūksnes 100 gadu parka teritorijas sakopšana / Kanceles kalniņš;
 • Dabas ainavu /liegumu Alūksnes novadā sakopšana (Aktivitātes pagastu teritorijās)
 • Talkas, tīra vide Alūksne un Latvijai (pilsēta, ezers, meži, pagalmi);
 • Top 100nesakoptu vietu sakopšana Latvijā;
 • Katrā pagastā sakopta vai no jauna iekārtota sabiedriskā aktivitāte – aktīvai atpūtai, svinībām;
 • Īpašas latvāņu izkaušanas, iznīdēšanas programma pašvaldībā kā piemērs;

Kopsaucējs “veidot”:

 • Akustisko koncertu skatuves izveide Tīklu saliņā;
 • VEF sētas pārveide par izstāžu stendu;
 • Administratīvā laukuma izveide;
 • Izveidot skvēru Alūksnē. Pie administratīvās ēkas strūklaku;
 • “Latvijas siena” Alūksnē (siena Latvijai, gleznots, veidots cilni utt.)
 • Laukumā pie avīžu kioska informatīvo stendu par Alūksnes novada skaistākajām vietām;
 • Ielās baneri vai info stendi ar fotogrāfijām “toreiz un tagad”;
 • Informatīvas izkārtnes (vienotas) pie objektiem Alūksnes novadā, kuri saistīti ar Latvijas dibināšanu.
 • Vienotu puķu dobju izveide pagastu centros;
 • Sporta zāle Alūksnē būs!
 • Pilsētas vēsturiskā centra autentiskuma saglabāšana (Margaritas iela). Uz ēkām plāksnes ar aprakstiem; + nelegālo būvju (šķūņu) nojaukšana;
 • Brīvā laika aktivitāšu sakārtošana pie izglītības iestādēm (sporta laukumi atpūtas vietas)

Kopsaucējs “pasākumi, akcijas”:

 • Pasākumu cikls “Latvijas simtgades Gaismas ceļš”( - sporta pasākumi,  - izstādes, - “mazie dziesmu un deju svētki” pagastos);
 • Veikt arheoloģiskos izrakumus Alūksnes novadā, pilsdrupas, pilskalni, ezers. Alūksnes vēsturiskā izzināšana;
 • “Latvijas ceļš”- tautieši, sadevušies rokās, apvienojas vienotā ceļā (kā Baltijas ceļš) patriotisma stiprināšanai.
 • Alūksnes mākslinieku izstādes veltītas tieši Latvijai;
 • Dalīt Latvijas karodziņus veikalos;
 • Rīkot fotokonkursu par Latviju. Radošākā un atbilstošākā bilde, kas saistās ar Latviju;
 • Uzaicināt uz pašvaldību uz publisku semināru par korporatīvo sociālo atbildību pašvaldībā (kontaktpers. J.Zilkalne)
 • Skaisti koncerti – dejas, dziesmas; NBS pasākumi – parāde, lāpas, sveces, ugunskuri, zirņi, speķis, bulciņas;
 • Uzsvērt, atgādināt vides, augu, sugu nozīmi dabas ekosistēmā (arī dzīvnieku sugu) un skaidrot to, ka ne vienmēr naudā ir vērtība;
 • Alūksnes novada vai pat visas Vidzemes Dziesmu un Deju svētki Alūksnē;
 • Aktīvās atpūtas pasākumi ģimenēm ar bērniem, veicinot kopības sajūtu un saliedētību;

Kopsaucējs “izgaismošana, gaisma”:

 • LED apgaismojums visās pilsētas ielās ( Alūksne – pirmā Latvijā);
 • Apgaismot Jauno pili sarkanbaltsarkanā krāsā;
 • Izgaismot Sabiedrības centru;
 • Izgaismot Alūksnes ielas ar dažādām gaismiņām;
 • Uz valdības mājas vai Jaunās pils sienas rīkot tādu kā “staro Alūksne”;
 • Kanceles kalniņā vizuālās projekcijas – kā izskatījās kādreiz;

Kopsaucējs “odziņas”:

 • Pamarkas – Alūksnes markas bez nominālvērtības izdošana. 
 • Vienota Alūksnes simbola izmantošana ielu noformējumos;
 • Novadā vienots simbols, kas aicina uz aktivitātēm;
 • Suvenīrs – tautudēls un tautu meita novada tērpā;
 • Grāmata Alūksnei Latvijā 100;
 • Pilsētas vēsturiskajā centrā (vēsturiskajās ēkās) saglabāt vēsturisko arhitektūru, stilu un, jo īpaši, visā novadā (pilsētā) pievērst uzmanību logu aiļu, rūšu stilam, koka mājas – koka logi. Rīkot izglītojošus seminārus + atbalstīt, lai ievēro;
 • Alūksnes novada mājražotāju apkopošana un vienota materiāla apkopošana;
 • Nelielas ziņas par aktīvākajiem darba devējiem novadā, cilvēkiem, kuri rada darba vietas;
 • Aicināt katru ģimeni uztaisīt savas dzimtas ciltskoku, lai apzinātu savas saknes un nezināmus radus;
 • Tūrisma piedāvājumos norādīt vietas, kas ir ekoloģiskas un ģimenei ar bērniem draudzīgas + klusās vietas;

Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana

 • Ceļojoša koncertprogramma, kurā piedalās dažādu paaudžu pašdarbnieki
 • Glika ceļš
  • 100 rozes Glikam
  • Ozoli no Glika ozolu zīlēm
  • 100 ozolu aleja
 • Digitāls foto – video stāsts par Alūksnes novada vēsturi

 

Vēsturiskā spēle
Soļi:

 • Apzināt senās ēkas, vietas, ielu nosaukumus novadā
 • Izstrādāt plāksnes dizainu (konkurss)
 • Piedāvāt cilvēkiem iegādāties savas mājas plāksni
 • Izstrādāt spēles noteikumus (stāsts – vietas vai tml.) krāsojamā grāmata + puzle
 • Stāstu apkopošana (oriģināli ieraksti)

Resursi

 • Cilvēki, kas apzina stāstus, vēsturiskās vietas
 • Finanses konkursam (pašvaldība + akcija fondā (balle, loterija))

Nākamā tikšanās – 07.04.2016 plkst. 16.00

Vecā tirgus laukuma atdzīvināšana

 • Sākuma vieta – Bībeles muzeja kvartāls – vēsture
 • Vēsturiska informācija – stends
 • Saģērbušies aktieri – vecās fotogrāfijas
 • Uzvedums pilssalā, kur pastāsta par vecā tirgus vēsturi
  • Novada kolektīvi, pašdarbnieki – dejas, teātris, mūzika.
  • Reāls tirdziņš

Resursi: stāti, vecās fotogrāfijas, dēļi, krāsas, apģērbi.
Norises laiks - 2017. gada vasaras sākums
Nākamā tikšanās – augusta sākumā

Glika un Katrīnas ceļš
AVĢ
Vetina
Sanktpēterburga

Zināšanas + prasmes + konferences
Pētījums – Glika vēstules

Glika ceļš – 100gade – dažādu konfesiju gaismas ceļš uz Alūksni
Baznīcu “ietērpj baltās drānās”

Aktivitātes

 • 100 rozes Glikam (akcija) (Zeltiņi, Opekalns, Alūksne)
 • Ozoli no Glika ozolu zīlēm (mazpulki) + (pagastos, iedzīvotāji pie dzimtas mājām)
 • 100 ozolu aleja – kopā ar robežas projektu (gar Latvijas – Igaunijas _ Krievijas robežu) (piesaistīt ainavu arhitektu)

Labdarības pasākumi – koncerti ziedojumu vākšanai
Koordinators – AVĢ + pašvaldība
Materiālie resursi

 • Ziedojumi (koncerti)
 • Projekti
 • Budžets

100gades festivāls ar Igauniju uz robežas
2016. gada 21. jūnijs
Soļi:

 • Mārketings – vieta, laiks, dalībnieki
 • Maršruta izveide, izstrāde, saskaņošana ar federāciju
 • Darba grupas izveide
 • Informācijas aprite – sabiedriskās attiecības

Aktivitātes:

 • Tirdziņš
 • Velo brauciens – 100 km + īsā distance
 • Kultūras pasākums (koncerti, radošās darbnīcas, teātris, dejas – folklora)
 • Pašvaldību kolektīvu koncertprogrammas
 • Tautastērpu skate
 • Digitālā materiāla prezentācija
 • 100 ozolu stādīšana uz robežas
 • Iededz ugunskurus uz pakalniem “Latvijas gaismas ceļā”

Resursi
Kas dara:

 • Velo klubs “Alūksne”
 • Latvijas riteņbraukšanas federācija
 • Brīvprātīgie
 • Kultūras un sporta darbinieki
 • Latvijas valsts ceļi, ceļu uzturētāji
 • Policija, robežsargi

Koordinators: Pašvaldības kultūras un sporta nodaļa
Vieta: Veclaicenes robežkontroles punkts
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv