<<< Atpakaļ

Satiksmes organizācijas shēmas ielu pārbūves laikā24.04.2017.Rīgas ielas pārbūve

Torņa ielas ietves pārbūve

Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve

Satiksmes organizācijas shēma Vējukalna, Rijukalna un Lāčplēša ielu pārbūves laikā

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv