<<< Atpakaļ

Satiksmes organizācijas shēmas ielu pārbūves laikā21.10.2016.Satiksmes organizācijas shēma Ziemeru ielā
Torņa ielas ietves pārbūve

Ganību ielas pārbūve

Satiksmes organizācijas shēma Vējukalna, Rijukalna un Lāčplēša ielu pārbūves laikā

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv