<<< Atpakaļ

Aicina ieteikt Alūksnes novada uzņēmējus Vidzemes uzņēmēju godināšanas pasākumam20.04.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 27. aprīlim ieteikt novada uzņēmumus Vidzemes plānošanas reģiona ikgadējam uzņēmēju godināšanas pasākumam “Vidzemes stāsti”.

Pasākuma “Vidzemes stāsti” mērķis ir apzināt un godināt aktīvus, radošus un godprātīgus Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējus, tādā veidā veicinot viņu atpazīstamību, veidojot sabiedrībā pozitīvu uzņēmēju tēlu, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību reģionā, kā arī popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Alūksnes novada pašvaldība aicina ieteikt novada uzņēmējus šādās nominācijās:

  1. Mājražotājs/amatnieks
  2. Saimniecība
  3. Eksportspēja
  4. Atbildīgs uzņēmējs
  5. Tūrisma uzņēmējs
  6. Debija
  7. Entuziasts.

Ieteikumus iedzīvotāji lūgti sūtīt līdz 27. aprīlim (ieskaitot) uz e-pastu: evita.aploka@aluksne.lv, norādot nomināciju un uzņēmuma nosaukumu.

Pasākumu “Vidzemes stāsti” organizē un vada Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar reģiona pašvaldībām. Tā noslēgums un uzvarētāju apbalvošanas ceremonija notiks Vidzemnieku Dārza svētku ietvaros 2017. gada augustā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv