<<< Atpakaļ

Alūksnes Mākslas skolā notiks iestājpārbaudījumi01.08.2017.

 

 23., 24., 25. augustā notiks iestājpārbaudījumi profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamajiem no astoņiem gadiem mācībām skolā 2017./2018. mācību gadā. Līdzi jāņem zīmēšanai un gleznošanai nepieciešamie piederumi. Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem notiek rakstiski skolas lietvedībā no š. g. 14. augusta laikā no 10.00-14.00 Ojāra Vācieša ielā2, Alūksnē. Sīkāka informācija skolas mājaslapā www.aluksnesmakslasskola.lv

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv