<<< Atpakaļ

Īstenots Mālupes muižas apkārtnes labiekārtošanas projekts22.08.2017.

Laima Kaņepe,
Liepnas un Mālupes pagastu teritorijas attīstības speciāliste

Ir pabeigts Alūksnes novada pašvaldības Mālupes pagasta pārvaldes projekts “Mālupes muižas teritorijas labiekārtošana”.

 Projektu īstenojot, pie Mālupes Saieta nama iestādīts tūju un spireju dzīvžogs, kas atdala saimniecisko zonu no parka teritorijas, un uzstādīti pieci āra trenažieri, savukārt pie sociālā centra "Māras" izveidota hortenziju dobe.

Darbus veica SIA ''Labie koki" par kopējo summu 11 768,98 EUR ar PVN, kas ir arī projekta attiecināmās izmaksas, no tām ELFLA jeb publiskais finansējums – 10 592,08 EUR, pašvaldības līdzekļi - 1 176,90EUR.
Projekta rezultātā  sakārtota un pilnveidota Mālupes muižas teritorija un kultūrvēsturiskā vide, attīstīta publiska un bez samaksas pieejama brīvā laika pavadīšanas vide ar āra trenažieriem. Mālupes muižas parks kalpos kā dažādu pasākumu, tajā skaitā Mālupes muižas svētku, norises vieta un tūrisma apskates objekts.
Atklāšanas pasākums notika 29. jūlijā pie Mālupes Saieta nama, uz to bija ieradušies daudzi Mālupes pagasta iedzīvotāji, galvenokārt ģimenes ar bērniem.                

Pasākumu atklāja Mālupes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Priede, uzrunas teica arī Mālupes Saieta nama vadītāja Iveta Zvejniece un biedrības "Alūksnes lauku partnerība" koordinatore, LEADER administratīvā vadītāja Santa Harjo-Ozoliņa. Mālupes pagasta sporta pasākumu organizators Jurģis Šatilovs klātesošajiem mācīja, kā pareizi izmantot trenažierus un kādas muskuļu grupas ar kuru iespējams uztrenēt un nostiprināt.
Šo projektu apstiprinājusi biedrība "Alūksnes lauku partnerība" un tas īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai/ELFLA/ atbalstu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv