Notiks iedzīvotāju sanāksmes Zeltiņos un Ilzenē


<<< Atpakaļ

Notiks iedzīvotāju sanāksmes Zeltiņos un Ilzenē22.02.2017.

Ingrīda Sniedze,
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāja

2017. gada 27. februārī plkst.14.00 Zeltiņu pagasta pārvaldē pagasta iedzīvotāju sanāksme.

Sanāksmes laikā pārvaldes vadītāja un speciālisti informēs iedzīvotājus par paveikto Zeltiņu pagastā 2016. gadā un 2017. gada aktualitātēm pagastā un novadā, kā arī atbildēs uz interesējošiem jautājumiem. Sanāksme plānota kā diskusija, kas vērsta uz Zeltiņu pagasta turpmāko attīstību.

Ilzenes pagasta pārvalde un biedrība “Ilzenes attīstībai” ielūdz Ilzenes pagasta iedzīvotājus uz tikšanos 2017. gada 5. martā plkst. 13.00 SKIM centrā “Dailes”. Tikšanās laikā Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze, teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone, Ilzenes komunālās saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs, biedrības “Ilzenes attīstībai” valdes priekšsēdētāja Elīna Pētersone iedzīvotājiem sniegs informāciju par Ilzenes pagasta 2016. gada notikumiem un 2017. gada aktualitātēm. Tikšanās plānota kā diskusija, kas vērsta uz Ilzenes pagasta turpmāko attīstību. Iedzīvotāji varēs saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv