<<< Atpakaļ

Olimpiete Ilona Marhele ielūdz uz skriešanas seriālu “Alūksnes pavasaris 2017”23.03.2017.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

SKRIEŠANAS SERIĀLS 
„ALŪKSNES PAVASARIS`2017”

SACENSĪBU PROGRAMMA

Ar katru gadu skriešanas seriāls „Alūksnes pavasaris” kļūst arvien populārāks un tajā piedalās vairāki simti aktīva dzīvesveida cienītāju. Šajā pavasarī atkal būs iespēja pārbaudīt savu sagatavotību, satikt draugus, izmēģināt jaunas distances, kurās seriāls nekad nav noticis. Pievērsties aktīvam dzīvesveidam šogad aicina alūksniete Ilona Marhele - maratoniste, 2016.gada Olimpisko spēļu dalībniece.
Vēlot sekmes seriālā, to iesakām izvēlēties arī kā lielisku sagatavošanās veidu populārajam sacensībām „Stirnu buks”, kas 1.jūlijā risināsies Veclaicenes pagasta Kornetos!
Uz tikšanos seriālā!

RĪKOTĀJI

Sacensības organizē Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar vieglatlētikas un orientēšanās klubu „Alūksne”. Sacensību galvenais tiesnesis Vilnis VEĻĶERIS (29273114), distances Uldis BERTUKS (26457571), rezultāti Viesturs ZAĶIS (26494522).

VIETA UN LAIKS

Skrējieni notiek ceturtdienās pa marķētu 1km distanci, izņemot 4.kārtu, kad apļa garums būs 0,5km atbilstoši sacensību kalendāram.
Katrā kārtā starts no pulksten 16:30 līdz 18:30. Finišu slēdz pulksten 19.    

1.kārta        20.04.         Muižas parkā netālu no Pilssalas tilta
2.kārta        27.04.         Pie Eola tempļa Muižas parkā
3.kārta        11.05.         Tempļakalnā (netālu no gājēju tilta)
4.kārta        18.05.         Jāņkalniņā pie Kvēpīša ezera
5.kārta        25.05.         Pie Eola tempļa Muižas parkā (trase pretējā virzienā 2.kārtai)

NORISE un REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA
Skrējienu seriālā dalībnieki veic organizatoru piedāvātu, bet paša dalībnieka brīvi izvēlētu 1km, 2km, 3km, 5km, vai arī 8km un 10 km distanci un, atbilstoši uzrādītajam rezultātam pēc punktu tabulām, saņem attiecīgu skaitu punktu.  4.kārtā papildus 0,5km distance.

 

DALĪBNIEKI

Seriālā tiek aicināti piedalīties dalībnieki no Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu, Smiltenes un citiem novadiem, gan vispārizglītojošo un sporta skolu audzēkņi, sporta klubu pārstāvji, gan individuālie dalībnieki. Seriālā noteiktas sekojošas vecuma un meistarības grupas:
1.         S10, V10                     2007.g.dz.un jaunāki
2.         S12, V12                     2005 - 2006
3.         S14, V14                     2003 - 2004
4.         S16, V16                     2001 - 2002
5.         S18, V18                     1999 - 2000
5.         SM, VM*                    (bez vecuma ierobežojuma)
6.         ST, VT            *                      (bez vecuma ierobežojuma)
7.         S40, V40                     1968 - 1977
                     8.            S50, V50                     1967.g.dz. un vecāki

Piezīme.
M* meistarības grupa (dalībniekiem ar labu sagatavotības, BJSS vieglatlētikas, biatlona u.c. grupu audzēkņiem vai pēc brīvas izvēles);  
T* tautas klase – visi pārējie
Jauniešu grupās vecāki dalībnieki nevar startēt jaunākās vecuma grupās.
           
Sacensībās tiks izmantota elektroniskā laika fiksēšanas sistēma SPORT IDENT. Ar tās pielietošanu katram dalībniekam pašam jāiepazīstas pirms starta.  
            Dalībnieks piereģistrējoties saņem elektroniskās atzīmēšanās kartiņu, pēc tam, sev brīvi izvēlētā laikā, dodas skrējiena distancē, pirms tam notīrot informāciju („Clear stacijā”) un „Starta stacijā” aktivizējot elektronisko kartiņu.
Attiecīga garuma distance veicama pa marķētu 1km apli tik reizes, cik dalībnieks ir izvēlējies skriet. Par veiktās distances pareizību atbild pats dalībnieks. Ja distance tiek veikta nepareizi, kā arī, ja nav elektroniskās atzīmes no trases posma, rezultātu nevērtē. Finišā rezultāts tiek fiksēts pēc mērķa līnijas šķērsošanas (dalībnieks ievieto elektronisko kartiņu „Finiša stacijā”). Pēc finiša atzīmēšanās kartiņa jānodod finiša tiesnesim laika nolasīšanai. Neatgrieztas vai nozaudētas elektroniskās kartiņas gadījumā dalībnieks sedz rīkotājiem radušos zaudējumus 35,00 EUR (trīsdesmit pieci euro) apmērā.
Par veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks, skolēniem līdz 18 gadu vecumam – treneris vai vecāks.

PIETEIKUMI un DALĪBAS MAKSA

Pieteikšanās startam notiek seriāla sekretariātā pirms sava starta. Dalībnieks nosaucot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un skolu vai norādot vietu (komandu), kuru jūs pārstāvat. Tāpat jānorāda distances garums, kādu jūs plānojat skriet konkrētajā kārtā.
Visām kārtām dalības maksa kopā ar seriāla numuru ir – jauniešiem (1997.g.dz.un jaunāki) 3,00 EUR, pārējiem 5,00 EUR, bet ja dalībnieks izvēlas startēt tikai atsevišķās kārtās, tad kopā ar starta numuru dalības maksa attiecīgi 0,50 EUR un 1,00 EUR par katru kārtu.

VĒRTĒŠANA

Vērtēšana notiek individuāli. Rezultāti tiek noteikti pēc katras kārtas, kad uzrādīto rezultātu neatkarīgi no veiktās distances garuma pielīdzina punktiem, kurus nosaka pēc izstrādātas punktu tabulas. Kopvērtējumā ieskaita 4 (četras), bet ne mazāk kā 3 (trīs) labākās kārtās iegūtos punktus.
           
APBALVOŠANA
Seriāla apbalvošana notiks 26. maijā, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā plkst.18. Ar medaļām apbalvos katras grupas 1.-3.vietas ieguvējus, bet grupu uzvarētājus arī ar balvām. Dalībnieki, kuri startējuši ne mazāk kā 3 kārtās, ar savu numuru piedalīsies pārsteiguma balvu konkursā.

 INFORMĀCIJA
Informācija:
internetā www.aluksneok.lv;
www.aluksne.lv/pasakumi/kalendars_2017.php
laikrakstos “Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv