Dzīvesvietas deklarēšana

 

Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu

Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli izsniegšana

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv