Publisku pasākumu organizēšana

 


Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai

Atļaujas izsniegšana sapulču, gājienu un piketu organizēšanai

Publisko pasākumu saskaņošana uz/pie Alūksnes novada publiskajām ūdenstilpēm

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv