http://www.aluksne.lv/18. decembris

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (mazā zāle)
Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (mazā zāle)
10.00 Ziemassvētku rotājumu veidošana (Pededzes tautas namā)
13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)
13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)