http://www.aluksne.lv/27. decembris

9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)
9.30 Seminārs pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju palīgiem (Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”)
10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme (311.)
12.00 Jauno grāmatu apskats (Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā)
Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa Ziemassvētku pasākums “Svētvakara gaidās, tumsu projām raidām”