“CROSS BORDER BALL”

Aktīvas un veselīgas sabiedrības veicināšana, sekmējot ziemas sporta veidu attīstību Alūksnes un Hānjas augstienēs (Activating vital and healthy community by promoting winter sport in Aluksne-Haanja Uplands)


Alūksnes pilsētas pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 43 81496, fakss 43 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv