<<< Atpakaļ
“Malienā sporto ikviens”Malienā uzlabo aktīvās atpūtas iespējas

Violeta Kļaviņa,
Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu
teritorijas attīstības speciāliste
09.08.2017.

 

Malienas pagastā īstenots LEADER programmas projekts “Malienā sporto ikviens” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros.

 Malienas pagastā noslēdzas projekts “Malienā sporto ikviens”. Malienas pamatskolas sporta laukumā uzstādīti futbola vārti, volejbola stabi, vingrošanas komplekss un trīs āra trenažieri dažādu muskuļu grupu trenēšanai. Izveidojot aktīvās atpūtas vietu,  ikvienam, neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības ir iespēja sportot brīvā dabā. Tūlīt pēc iekārtu uzstādīšanas sporta laukumā rosās pagasta jaunākā paaudze, viņi visvairāk priecājas par vingrošanas kompleksu, aktīvi izmanto pievilkšanās stieņus un zviedru sienu. Pieaugušos aicinām izmantot jaunos trenažierus, kas ir paredzēti dažāda vecumu cilvēkiem. Brīvdabas sporta aprīkojumu piegādāja un uzstādīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ksil Baltic”.

Šobrīd tiek gatavota dokumentācija Lauku atbalsta dienestam, lai atgūtu projekta publisko finansējumu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 10445.32 EUR. No šīs summas publiskais finansējums ir 8796.94 EUR, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 977.44 EUR un Malienas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļi 670.94 EUR.

  


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv