<<< Atpakaļ


Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai IlzenēIlzenes pagasta pārvalde ir realizējusi projektu Nr.16-07-AL26-A019.2202-000004 “Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē”. Projektu ir atbalstījusi biedrība Alūksnes lauku partnerība.

Projekta mērķis – nodrošināt tautas sporta tradīciju tālāku attīstību Ilzenes pagastā, uzlabot masu pasākumu kvalitāti.

Projekta ietvaros ir iegādāti divi strāvas ģeneratori, kas nepieciešami brīvdabas pasākumu apskaņošanai un teritorijas izgaismošanas nodrošināšanai, kā arī āra dušas ūdens sūkņa darbībai sacensību laikā un starta un finiša arkas nodrošināšanai. Iegādāts portatīvais dators, kas nepieciešams sacensību organizatoru sekretariāta darba nodrošināšanai: dalībnieku reģistrācijai, rezultātu apkopošanai, starta un finiša laika fiksēšanai – tiesnešiem. Dators tiks izmantots arī diplomu, afišu, starta numuru maketēšanai. Lai nodrošinātu sacensību norisi un koordinētu tiesnešu darbu pirms sacensību un sacensību laikā, palielinot dalībnieku drošību, ir iegādātas 10 Kenwood TK 3501T rācijas, jo sacensības parasti notiek apvidū ar rādiusu līdz 5 km. Projekta ietvaros iegādātas arī 3 pārvietojamas nojumes. Viena nojume ar izmēru 3x6 m paredzēta starta un finiša reģistrācijai, bet otra – dalībnieku reģistrācijai. Zvaigznes nojume paredzēta sacensību dalībniekiem, kur patverties no lietus un saules. Iegādāti divi galvas mikrofoni, lai varētu nodrošināt sacensību dalībnieku “iesildīšanu” pirms pasākuma un 4 akustiskie mikrofoni noslēguma pasākumam iekštelpās (lietus gadījumā).

Viss iegādātais inventārs tiks izmantots dažādu Ilzenes pagasta tradicionālu un jaunu sporta un atpūtas pasākumu organizēšanai, piemēram, riteņbraukšanas pasākuma “Līkloči papardēs” jūnija mēnesī un pasākumā “Stipro skrējiens” jūlijā. Šādu pasākumu organizēšana sekmē dažāda vecuma dalībnieku piedalīšanos sporta aktivitātēs, kā arī popularizē veselīgu dzīvesveidu, it īpaši riteņbraukšanas sporta tradīciju attīstību. Apvidus šķēršļu skrējiens katru gadu attīstās un parādās jaunas aktivitātes, piemēram pagājušajā gadā – “Stipro skrējiens ar suni”.
Velobraucienu un apvidus šķēršļu skrējienu rīko Ilzenes pagasta pārvalde sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību. Šie pasākumi veicina Alūksnes novadu un Ilzenes pagastu popularizēšanu plašākā mērogā.

Projekts “Nr.16-07-AL26-A019.2202-000004 “Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, saskaņā ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādāto “Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam”.

Projekta kopējās izmaksas 10 390,81 EUR.
Publiskais finansējums 9351,73 EUR (90%)
Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1039,08 EUR (10%).

 

 

 


 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv