<<< Atpakaļ
LOGO 2015-2020 I

“Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana”“Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana”

Viesturs Zaķis,
Pededzes un Mārkalnes pagastu teritorijas attīstības speciālists
24.07.2017.

Projekts “Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana” (projekta Nr. 16-07-AL26-A019.2203-000003) īstenots “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādāto “Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam”.

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot PVN, ir 2693,89 eiro. Projekta publiskais finansējums ir 90% jeb 2424,50 eiro, bet Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 269,39 eiro.

Iedzīvotāju kopā sanākšanas telpas izveidošanu Mārkalnes pagasta pārvalde uzsāka, atsaucoties pagasta iedzīvotāju interesei. Līdz šim bērni un jaunieši pamatā pulcējās bibliotēkā, kuras telpas bija par šauru, lai sarīkotu jauniešu iecienītas aktīvas nodarbības, bet seniori kopā sanāca plašajās tautas nama telpās, kuras vēsākā laikā bija grūti sasildīt. Lai arī sākotnējā ideja bija veidot jauniešu telpu, uzklausot visu interesentu viedokļus, tika izlemts veidot visa vecuma Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpu. Tagad skolas ēkā, bijušajā zēnu darbmācības klasē, visiem ir iespējas satikties tam speciāli pielāgotās telpās. Telpa ir aprīkota ar skapjiem, kuros katra domubiedru grupa var glabāt nepieciešamos piederumus. Jaunās dejotājas priecājas par mūzikas centru un spoguļsienu. Seniori telpu var izmantot gan ikdienišķai kopā sanākšanai, gan ciemiņu uzņemšanai. Rudenī plānots uzsākt vingrošanas nodarbības, kurām projekta ietvaros iegādāti 10 vingrošanas paklājiņi. Iegādātā videokamera un televizors ļauj iemūžināt un pēc tam atsaukt atmiņā gan aktuālos pagasta dzīves notikumus, gan veikt novadpētniecības darbu, apciemojot vecākās paaudzes mārkalniešus un uzklausot viņu atmiņu stāstījumus. Pagasta pārvalde aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju iznākt no mājām, novērtēt esošo interešu telpas piedāvājumu, kā arī izteikt savas idejas un ierosinājumus.

  


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv