<<< Atpakaļ




“Zaļie dzelzceļi”



Bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā


Uzmanīgi vērotāji gan Dienvidigaunijas, gan arī Latvijā Vidzemes teritorijā var pamanīt vecā dzelzceļa uzbērumus. Šie uzbērumi atgādina par laikiem, kad vilcieni devās cauri pilsetām un dāžādiem ciematiem vairākas reizes dienā, lai pārvadātu cilvēkus, kā arī dažādus produktus. Lai gan dzelceļa līnijas ir slēgtas vairākus gadus, dabā arvien ir saglabājušes šie izveidotie ceļi.
Vēsturiskais dzelzceļa tīkls, kā vērtīgs kultūrvēsturiskais mantojums,  tiks izmantots kā pamats, lai izveidotu jaunu tūrisma maršrutu, kas dod mums iespēju attīstīt unikālu tūrisma produktu Igaunijā un Latvijā. Maršruts ir ainaviski dažāds un, tā kā tas ved pa vecajām dzelzeļa līnijām, tas ir līdzens, bez lieliem kāpumiem un kritumiem un ir ļoti piemērots dažāda vecuma ceļotājiem.

Projekta mērķi:
Galvenais “Zaļā Dzelzceļa” projekta mērķis ir radīt jaunu un interesantu tūrisma maršrutu, izmantojot kādreizējo šaursliežu dzelzceļa veidotās līnijas Dienvid Igaunijā un Vidzemē. Gan vietējie iedzīvotāji, gan arī ceļotāji varēs izmantot vecā dzelzceļa maršrutu pārgājieniem un velo braucieniem.
Plānots ir izveidot aptuveni 750km garu maršrutu, kas ietver arī aptuveni 290km kādreizējās šaursliežu līnijas. Dienvidigaunijā maršruts vīsies caur tādām stacijām, kā Ikla, Kilingi-Nõmme, Mõisaküla, Viljandi, Valgu, Valku un caur Monisti savienojoties ar Vidzemi caur Api, Ranka, Melturi, Valmiera, Limbaži, Puikule, Ainaži, Aloja, Mazsalaca un Rūjiena.
Kā arī Latvijas teritorijā ir plānots iekļaut arī šaurszliežu dzelzceļa posmu: Alūksne – Gulbene, kur arvien kursē bānītis, kas būs kā papildus aktivitāte ceļotājiem.

Projekta aktivitātes: 
•  Kājāmgājēju un velomaršruta izveidošana un tā marķēšana, kā arī maršrutā esošo tūrisma objektu infrastruktūras atjaunošana.
•  Zaļo dzelzceļu sadarbības tīkla izveidošana un tā uzlabošana, lai projekta partneri iegūtu zināšanas un pieredzi kā attīstīt Zaļos ceļus arī nākotnē.
• Zaļo Dzelzceļu maršruta vispusīga popularizēšana

Projekta partneri:
Vidzemes Tūrisma asociācija (Projekta Vadošais partneris),
Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas novada dome, Alūksnes novada dome, Apes novada dome, Amatas novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Mõisakula Linnavalitsus.
Projekta ilgums: 01.03.2017 – 30.04.2019
Projekta budžets: 1 174 938.10 euro, Igaunijas – Latvijas programmas atbalsts: 998 697.36 EUR



Alūksnes novads iesaistās jaunā tūrisma maršrutā Vidzemē un Dienvidigaunijā



Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

 Alūksnes novada pašvaldība ir iesaistījusies starptautiskā projektā “Zaļie dzelzceļi”, kura mērķis ir divu gadu laikā pamestās dzelzceļa līnijas Vidzemē un Dienvidigaunijā pārvērst par ceļiem, kas izmantojami nemotorizētā tūrisma vajadzībām, kā arī uzlabot jau esošo maršrutu tūrisma infrastruktūru.

 4. aprīlī Limbažu novada bibliotēkā norisinājās projekta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās partneri no 16 Vidzemes un astoņām Dienvidigaunijas pašvaldībām. Klātesošos uzrunāja arī pārstāvji no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas plānošanas reģiona, Vidzemes plānošanas reģiona un Latvijas Zaļo ceļu asociācijas, Valgas pašvaldības un Igaunijas - Latvijas programmas sekretariāta.

Īstenojot projektu, izveidosies aptuveni 750 km garš maršruts abās valstīs. Projekta plānotās aktivitātes Latvijā un Igaunijā ietver bijušo dzelzceļa līniju segumu atjaunošanu un piemērošanu nemotorizētajam transportam, koka tiltiņu un margu uzstādīšanu, atpūtas vietu izveidi un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objektu uzlabošana, kājāmgājēju, velobraucēju skaitītāju uzstādīšanu, kā arī citas aktivitātes. Tāpat paredzēta maršruta marķēšana dabā, kā arī vietējās un ārvalstu aktivitātes maršruta popularizēšanai.

Alūksnes novadā šī projekta ietvaros paredzēts ierīkot divas velosipēdu remontstacijas, kur būtu pieejami dažādi darba rīki sīkam velosipēda remontam un pumpis. Plānots izvietot 70 informatīvās zīmes, lai iezīmētu plānoto maršrutu, kas savieno Alūksni ar Api, kā arī atjaunot marķējumu pa EST-LAT programmas ietvaros izveidoto velomaršrutu. Tāpat paredzēts izgatavot un izvietot četrus katedras tipa stendus posmā Ape - Alūksne ar informāciju par dzelzceļu, tā ēkām, kā arī divus lielformāta informatīvos stendus. Projekta finansējums paredzēts arī Bānīša 115. jubilejas pasākuma norisei, maršruta kopīgai kartei un atsevišķu posmu kartēm, projekta dalībnieku semināram Alūksnē un citām aktivitātēm. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā ir 4095 EUR.

Atklāšanas pasākumā projektā iesaistīto partneru pārstāvjiem ar velosipēdiem bija iespēja iepazīties ar “Zaļā dzelzceļa” posmu no Limbažu bijušās stacijas līdz Katvaru ezeram, kas ir viens no pirmajiem pilnībā attīrītajiem vecā dzelzceļa posmiem Vidzemē.

- Šī posma attīrīšana rāda, ka taka ir noderīga un tiek regulāri izmantota arī ziemā kā slēpošanas trase. Iesaistīšanās Igaunijas - Latvijas pārrobežu projektā dod iespēju būt daļai no vērienīga aktīvās atpūtas tīkla. Zaļo ceļu veidošana sniedz dubultu ieguvumu - šādi tiek sakārtota pamestā infrastruktūra un, ar nosacīti minimāliem līdzekļiem, iegūtas tūrisma takas, kuras izmanto gan vietējie, gan viesi, - pieredzē dalījās Limbažu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Ilze Millere.

Projekta “Zaļie dzelzceļi” vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, un tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts norisināsies 26 mēnešus no 01.03.2017 līdz 30.04.2019.





Projekta “Zaļie dzelzceļi” atklāšanas pasākuma dalībnieki Limbažos varēja iepazīties ar veloceļu Limbaži – Katvari, kas ir viens no pirmajiem pilnībā attīrītajiem vecā dzelzceļa posmiem Vidzemē
Nila Smeltera foto

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.




Projekta dalībnieki iepazinās ar Vennbahn pieredzi


No 4. jūnija līdz 6. jūnijam Vidzemes Tūrisma asociācija kopā ar projekta “Green Railway” partneriem no Vidzemes un Dienvidigaunijas ar velosipēdiem iepazinās ar 125km garo Zaļo ceļu Vennbahn. Šajā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās arī tūrisma informācijas speciāliste Vita Dravniece.

Vennbahn ir kādreizējā dzelzceļa līnija, kas savienoja Vācijas pilsētu Āheni (Aachen) ar pilsētuTroisvierges, kas atrodas Luksemburgas Ziemeļu daļā. Vennbahn lielāko daļu ved pa Vācijas Beļģijas robežu. 

Brauciena dalībnieki trīs dienu braucienu veica ar elektroriteņiem (eBike), kura laikā projekta partneri iepazinās un izvērtēja Vennbahn zaļā ceļa infrastruktūru. Liela uzmanība tika pievērsta informācijas stendiem, norādēm, veloceļa marķējumam, kā arī atjaunotajiem tiltiem, un bijušo dzelzceļa staciju tehniskajam stāvoklim, kā arī tika novērtēti pieejamie pakalpojumi, kas tiek piedāvāti maršutā. Īpaša uzmanība tika pievērsta Railbike piedāvātajam braucienam (kas arī tiks ieviesti Latvijā).

Projekta partneriem īpaši noderīga bija tikšanās ar Vennbahn Projekta menedžeri Dany Heck, kurš pastāstīja par Vennbahn izveidošanas vēsturi un dalījās projekta īstenošanas pieredzē.  Gūtā pieredze daudz vairāk palīdz izprast, kādas būtu labākas tūrisma norādes un stendi, kas tiks izvietoti arī Alūksnes novadā. Brauciena laikā iegūtās zināšanas tiks izmantotas, lai izveidotu “Zaļā Dzelzceļa” maršrutu Latvijā un Dienvidigaunijā.

Brauciens tika organizēts Igaunijas – Latvijas projekts "Green Railway" ietvaros, kas paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv