<<< Atpakaļ
"Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā"Alūksnes Pilssalā noslēgusies Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība


Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
05.01.2018.


Alūksnes Pilssalā izbūvēta mūsdienīga, unikāla dizaina ēka, kura turpmāk kalpos pašvaldības aģentūras “ALJA” vajadzībām, bet daļa telpu tiks nodotas nomā uzņēmējiem.

 Projekts ”Multifunkcionālās servisa ēkas izbūve Pilssalā” ir viens no apjomīgākajiem un arhitektoniski sarežģītākajiem Alūksnes novada pašvaldības īstenotajiem projektiem. Kopējā ēkas platība ir 247,3 m2, no kuriem 138,3 m2 izmantos pašvaldības aģentūras “ALJA” vajadzībām, bet 109 m2 nomas tiesību izsoles kārtībā pašvaldība nodos uzņēmējdarbības veikšanai.

 Projektā izbūvētās ēkas izmaksas ir 583 388,35 EUR, lielu daļu no projekta kopējām izmaksām sastāda arī teritorijas labiekārtojums. Kopumā par 263 603,51 EUR teritorijā izveidota daudzlīmeņu sēdzona (49 533,76 EUR), dzelzsbetona terase pie ēkas (28 196,54 EUR), koka dēļu platforma ap ēku (29 605,47 EUR), koka laipas pagarinājums ezerā (17 666,70 EUR), kā arī centrālā koka platforma uz pontoniem (34 486,12 EUR). Kopējās būvdarbu izmaksas ir 846 991,86 EUR.

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

 Ēkas atklāšanas pasākums plānots pavasarī, kad būs noslēgušies gan šī projekta ietvaros veicamie apkārtnes labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi, gan arī darbi, kas tiek veikti projekta “Alūksnes Pilssalas infrastruktūras izbūve” ietvaros.

 Ēkas projektēšanu veica SIA “Nams”, būvniecību - SIA “Latvijas energoceltnieks”, būvuzraudzību – SIA “Būvuzraugi LV”, arheoloģisko uzraudzību - SIA “Archeo”.

Turpinās Alūksnes Pilssalas attīstība


Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
14.09.2017.


Šajā vasarā Alūksnes Pilssalā tika atklāta labiekārtota pludmale un piknika zona, bet vēl turpinās blakus esošās Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība un apkārtnes labiekārtošanas darbi.

Objektā šobrīd norit koka platformas un nesošā karkasa izbūves darbi, kā arī terases betonēšana. Tiek veikti arī iekšdarbi – elektrotīklu montāža un gaismekļu uzstādīšana. Paralēli norit apkārtnes labiekārtošanas darbi 0,7 ha platībā ap servisa ēku.
Visas vasaras garumā alūksniešiem un pilsētas viesiem nācās rēķināties ar dažādiem ierobežojumiem sakarā ar ielu un nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecību, tādēļ pateicamies iedzīvotājiem par izrādīto sapratni un pacietību, lai mūsu pilsēta taptu skaistāka.
Multifunkcionālā servisa ēka pēc tās nodošanas ekspluatācijā kalpos pašvaldības aģentūras ”ALJA” vajadzībām. Ēkā atradīsies biroja un tehniskās telpas, bet daļa telpu tiks piedāvātas nomā uzņēmējiem.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
Projekta "Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā" kopējās izmaksas sastāda 853 909,59 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 197 610,45 eiro, Valsts budžeta dotācija 10 461,73, bet pašvaldības līdzfinansējums 645 837,41 eiro
Turpinās Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecība Alūksnes Pilssalā

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists
24.05.2017.

Aizvadītā gada nogalē Alūksnes Pilssalā uzsāktie Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecības darbi turpinās pilnā sparā un ir uzsākta pašvaldības aģentūras “ALJA” vecās ēkas demontāža.

Šobrīd būvniecības objektā rit sēdzonas izbūve. Tāpat objektā tiek izbūvēti arī vājstrāvas un ārējie elektroapgādes tīkli. Turpinās darbs pie pārsegumu armēšanas un betonēšanas, kā arī uzsākta iekšējo starpsienu apšūšana ar ģipškartonu.

Jaunā servisa ēka aizstās līdzšinējo pašvaldības aģentūras ”ALJA” ēku un kalpos aģentūras vajadzībām. Ēkā atradīsies biroja un tehniskās telpas, savukārt daļa telpu tiks piedāvātas nomā uzņēmējiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekta "Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā" kopējās izmaksas sastāda 853 909,59 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 197 610,45 eiro, Valsts budžeta dotācija 10 461,73, bet pašvaldības līdzfinansējums 645 837,41 eiro.

Multifunkcionālās ēkas būvniecības darbus Pilssalā veic uzņēmums SIA “Latvijas energoceltnieks”.

Pilssalā top Multifunkcionālā servisa ēka

Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

25.12.2016.

Alūksnes Pilssalā intensīvi norisinās Multifunkcionālās servisa ēkas būvniecības darbi un vairāku metru augstumā slejas jaunās ēkas konstrukcijas.

Jaunbūvei veikti pamatu sienu betonēšanas un siltināšanas darbi, tāpat izbūvēta arī hidroizolācija un iekšējie elektroapgādes un ūdensapgādes tīkli. Šobrīd būvniecības objektā turpinās darbs pie sienu veidņu uzstādīšanas un betonēšanas darbiem.
Jaunā servisa ēka aizstās līdzšinējo pašvaldības aģentūras "ALJA" ēku un kalpos aģentūras vajadzībām. Ēkā atradīsies biroja un tehniskās telpas, savukārt daļa telpu tiks piedāvātas nomā uzņēmējiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums pašvaldībai piešķirts specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

Projekta "Multifunkcionālas servisa ēkas izbūve Pilssalā" kopējās izmaksas sastāda 854 158 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 227 082 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums 627 076 eiro.

Multifunkcionālās ēkas būvniecības darbus Pilssalā veic uzņēmums SIA "Latvijas energoceltnieks". 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv