<<< Atpakaļ
Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta
Alūksnē atklāj pirmo Latgales programmas projektu uzņēmējdarbības atbalstam

Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālistsAlūksnes novada pašvaldība 15. decembrī svinīgā ceremonijā noslēdza nomas līgumu ar uzņēmumu SIA “LINDEN” par jaunuzceltās industriālās ēkas nomu. Alūksnes novada pašvaldība ir pirmā visā Latvijā, kura izmantojusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu.

 Uzņēmums SIA “LINDEN” industriālajā ēkā plāno izveidot šūšanas fabriku. Savā uzrunā uzņēmuma valdes locekle Līva Zariņa pateicās Alūksnes novada pašvaldībai par uzņēmējdarbības vides attīstīšanu novadā, kā arī Lauku atbalsta dienestam un Alūksnes lauku partnerībai par atbalstu uzņēmējdarbībai.

 Pašvaldību un ēkas nomnieku sveica arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, kurš savā uzrunā īpaši uzsvēra faktu, ka Alūksnes novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura īstenojusi projektu ERAF līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

 Atzinīgus vārdus par sadarbību ar pašvaldību izteica arī Latgales Plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, kas savā uzrunā uzsvēra atbalsta programmu uzņēmējdarbības attīstīšanai nozīmi pierobežas stiprināšanā.

 Projekta “Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1. kārta” ietvaros uzlabota industriālajai zonai pieguļošā ielu infrastruktūra, pārbūvējot Rūpniecības ielu un Ganību ielas posmu. Jaunizveidotā industriālā teritorija ir aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā industriālā ēka sastāv no ražošanas un noliktavas telpām 876,5 m2 platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 m2 platībā. Ēkas kopējā platība ir 991,6 m2. Šī teritorija uzņēmējam turpmākai izmantošanai tika nodota izsoles kārtībā.

 Ēkas projektēšanu un autoruzraudzību veica SIA “DG BALTIC” (autoruzrauga pārstāvis Āre Pilds). Būvuzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV” (atbildīgais būvuzraugs Ivo Rozentāls). Ēku būvēja SIA “MONUM”.Pabeigta Industriālās ēkas būvniecība
Druvis MUCENIEKS,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālistsNoslēgušies būvniecības darbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros, kuru laikā Rūpniecības ielā 1A tika izbūvēta industriālā teritorija ar uzņēmējdarbībai piemērotu ēku, kā arī veikta Rūpniecības un Ganību ielu pārbūve.

Ekspluatācijā nodota jaunuzceltā industriālā teritorija ar uzņēmējdarbībai piemērotu ēku Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, kuru turpmākai izmantošanai uzņēmējiem plānots nodot rīkojot izsoli. Ēkas kopējā platība ir 991,6 m2. Ēka sastāv no ražošanas un noliktavas telpas 876,5 m2 platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 m2 platībā. 
Alūksnes novada pašvaldība projektu īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 2,37 miljonus eiro, tajā skaitā ERAF finansējums - 1,83 miljoni eiro.

Turpinās Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība

Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

13.09.2017.Ekspluatācijā jau nodotas pārbūvētās Ganību un Rūpniecības ielas, bet pilnā sparā turpinās ražošanas un noliktavas ēkas būvdarbi Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē.

Alūksnes iedzīvotāji un viesi jau pamanījuši, ka pilsētas rūpnieciskā zona tikusi ne vien pie pārbūvētām ielām, bet arī pie vairāku metru augstumā izbūvētas angāra tipa ēkas. Šobrīd objektā jau pabeigta iekšsienu mūrēšana, un uzsākti to apdares darbi. Noslēgušies arī jumta siltināšanas darbi un nosedzošā profila montāža.  Šonedēļ objektā uzsākta ārējā lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ”Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros Alūksnē ir veikta Rūpniecības un Ganību ielas pārbūve 1,49 kilometru garumā, bet industriālās teritorijas izbūve vēl turpinās. Šajā teritorijā projekta ietvaros paredzēts ierīkot industriālo laukumu 0,35 ha platībā un izbūvēt angāra tipa ēku ar atsevišķām biroja un saimniecības telpām, darbinieku telpām un labierīcībām 998 m2 platībā.

Alūksnes novada pašvaldība projektu īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 2,37 miljonus eiro, no tām ERAF finansējums - 1,83 miljoni eiro.
Būvdarbu laikā būs atslēgta karstā ūdens padeve

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste


18., 19. un 20. jūlijā Apes ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajona mājām būs pārtraukta karstā ūdens padeve no AS “Simone” katlu mājas. Tas saistīts ar nepieciešamību Rūpniecības ielas industriālajai teritorijai izbūvēt pieslēgumu Alūksnes pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem.

Būvdarbu dēļ ūdens padeve norādītajos datumos būs atslēgta šādām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām - Apes iela 4, Apes iela 4 - I korpuss, Apes iela 4 – II korpuss, Apes iela 8, Apes iela 6, Apes iela 12, Cēsu iela 10.
Industriālās teritorijas 1. kārtu, kas sastāv no ražošanas un noliktavu ēkas, Alūksnes novada pašvaldība izbūvē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros.
Alūksnes novada pašvaldība atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām.


Būs apgrūtināta satiksme Ganību ielā

Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

11.09.2017.


Rīt, 6. jūlijā, sakarā ar asfaltēšanas darbiem, autovadītājiem jārēķinās ar papildus satiksmes ierobežojumiem Ganību ielā.
Kā informē uzņēmums “RERE VIDE”, tad rīt paredzēts veikt asfalta virsējās kārtas izbūvi. Lai paaugstinātu veicamā darba kvalitāti, kā arī nodrošinātu operatīvu būvniecības procesu norisi, aicinām iedzīvotājus, it īpaši tos, kuri dzīvo Ganību ielā un tuvākajā apkārtnē, būt saprotošiem un asfaltēšanas darbu laikā nepārvietoties pa Ganību ielu ar transportlīdzekļiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros.


Norit industriālās ēkas būvniecība Alūksnē

Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

13.06.2017.

Līdztekus Rūpniecības un Ganību ielu būvniecībai, Rūpniecības ielā Alūksnē intensīvi norit arī industriālās ēkas būvniecības darbi.

Šobrīd objektā noslēgusies būves pamatu pāļu izbūve. Industriālās ēkas būvniecību Rūpniecības ielā saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veic SIA “MONUM”. Ēkas būvniecības izmaksas ir 957 863,83 EUR.

Ēkas projektēšanu saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veica SIA “DG BALTIC” un šīs izmaksas bija 31 460,00 EUR.

Kopumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ”Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros notiks Rūpniecības un Ganību ielas pārbūve 1,49 kilometru garumā, kā arī jaunas industriālās teritorijas izbūve, ierīkojot industriālo laukumu 0,35 ha platībā un izbūvējot angāra tipa ēka ar atsevišķām biroja un saimniecības telpām, darbinieku telpām un labierīcībām 998 m2 platībā.

Alūksnes novada pašvaldība projektu īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 2,37 miljonus eiro, no tām ERAF finansējums - 1,83 miljoni eiro.
Atsākas Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

05.04.2017.Ņemot vērā pavasarīgu laika apstākļu sākšanos, vairākos būvniecības objektos Alūksnē pamazām atsākas darbi. Būvniecības darbi jau atsākušies Ganību ielā Alūksnē, kur turpinās pērn rudenī sāktā pārbūve, un arī Rūpniecības ielā, kur veic vecā asfalta seguma frēzēšanu.

Satiksmes organizācijas shēma paredz, ka visā būvniecības laikā Rūpniecības ielā esošajiem objektiem – iestādēm un uzņēmumiem, tiek nodrošināta piekļuve, izmantojot šobrīd būvniecības objekta teritorijā izvietotos satiksmes organizācijas līdzekļus. Otra satiksmes organizācijas alternatīva - izvietot maiņu virziena luksoforus pa pārbūvējamās ielas posmiem, autovadītājiem prasītu daudz lielāku pacietību, gaidot pie sarkanā signāla.
Cienījamie novada iedzīvotāji, Alūksnes novada pašvaldība aicina būt saprotošiem un pacietīgiem šajā situācijā. Diemžēl nav citu ceļu, pa kuriem varētu piekļūt Rūpniecības ielā izvietotajām iestādēm un uzņēmumiem, taču kvalitatīvus braukšanas apstākļus vēlas ikviens autovadītājs, tāpat arī gājējiem ir nepieciešamas labas ietves. Ir jāsaprot, ka jebkuru būvniecības darbu laikā zināmas neērtības būs jāpieņem un jāpacieš, tikai šādā veidā var sasniegt vēlamo mērķi, šajā gadījumā - pārbūvētu divu nozīmīgu ielu infrastruktūru.
Būvniecības uzņēmums, pilnsabiedrība “RE RE VIDE 1”, kas veic abu ielu pārbūvi, plāno darbus veikt maksimāli raiti, cik vien to ļaus apstākļi, un iecerēts, ka jūnijā Ganību ielā, bet jūlijā – arī Rūpniecības ielā automašīnas varēs braukt pa jauno asfaltu.
Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros.


 

Ganību ielas pārbūvē tehnoloģiskais pārtraukums

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

25.12.2016.

Ganību ielas pārbūves darbos iestājies tehnoloģiskais pārtraukums, kas turpināsies līdz pavasarim, kad laika apstākļi iesākto ļaus turpināt.

Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, darbus objektā veic pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”.
Pirmie darbi sākās Ganību ielā, daļēji arī Rūpniecības ielas atzarā uz SIA “Alūksnes nami”. Ganību ielā demontēts vecais ielas un ietves segums, veikta apakšzemes komunikāciju pārbūve. SIA “Rūpe” nācās sakārtot vecā ūdensvadu zem ielas braucamās daļas, lai tas neradītu problēmas. Lai ziemas laikā pie Ganību ielas 1. mājas varētu izmantot automašīnu stāvlaukumu, tam uzklāts salturīgais slānis un šķembas. Pārējie darbi turpināsies pavasarī.
Ganību ielas uzturēšanu ziemas periodā nodrošinās būvuzņēmējs.
Alūksnē turpinās Ganību ielas pārbūve

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

20.10.2016.

Alūksnē šobrīd turpinās Ganību ielas pārbūve, tādēļ Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, jo būvdarbu laikā ir satiksmes ierobežojumi.

Pašvaldība jau ir informējusi, ka Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros. Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, darbus objektā veic pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”.
Pašlaik būvuzņēmums demontē ietves un ielas segumu, kā arī apmales Ganību ielā. Tālākie darbi šajā ielā būs saistīti ar ierakuma izbūvi un ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Asfaltseguma ieklāšana Ganību ielā paredzēta nākamgad, ļaujot brauktuves šķembu segumam ziemas laikā nosēsties. Tuvāko divu nedēļu laikā plānots uzsākt būvdarbus arī Rūpniecības ielas atzarā, kas ved uz SIA “Alūksnes nami”. Tāpat vēl šoruden plānots izbūvēt divas caurtekas Rūpniecības ielā. Šo darbu laikā Rūpniecības ielas konkrētie posmi būs īslaicīgi slēgti un būvuzņēmējs ar šai teritorijā esošajiem uzņēmumiem vienosies par piebraukšanas iespējām.
Projekta laikā paredzēta Ganību ielas pārbūve līdz Rūpniecības ielai un Rūpniecības ielas pārbūve posmos, kur tā vēl nav atjaunota. Darbi ietvers apakšzemes komunikāciju pārbūvi, ietves, brauktuves seguma pārbūvi. Turklāt Ganību ielā bez seguma atjaunošanas no jauna ierīkos ūdensvadu, sadzīves un lietusūdens kanalizāciju, bet Rūpniecības ielā - apgaismojumu, kā līdz šim tur nav bijis.
Būvdarbu laikā ir noteikti transportlīdzekļu kustības ierobežojumi, ko nosaka ceļa zīme Nr. 302 “Braukt aizliegts”. Pašvaldība lūdz autovadītājus pārvietoties objekta teritorijā, ievērojot izvietotās ceļa zīmes. Satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikam ir publicēta www.aluksne.lv.Alūksnē sāksies Ganību ielas pārbūve

Evita Aploka,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

06.10.2016.

Alūksnē šobrīd turpinās ietves pārbūve Torņa ielā (no Pils līdz Rijukalna ielai), bet jau nākošnedēļ plānots sākt Ganību ielas pārbūvi. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi.

Ganību un Rūpniecības ielu pārbūve notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” ietvaros. Tas paredz Rūpniecības ielas pārbūvi posmos, kur tā vēl nav atjaunota, un Ganību ielas pārbūvi visā tās garumā.
Darbi ietvers apakšzemes komunikāciju pārbūvi, ietves, brauktuves seguma pārbūvi. Turklāt Ganību ielā bez seguma atjaunošanas no jauna ierīkos ūdensvadu, sadzīves un lietusūdens kanalizāciju, bet Rūpniecības ielā - apgaismojumu, kā līdz šim tur nav bijis.
Darbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem veiks pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”. Tās projektu vadītājs Edgars Krastiņš norāda, ka jau nākamnedēļ plānots veikt trases uzmērīšanu un nospraušanu abās ielās, bet pirmos būvdarbus – asfalta seguma frēzēšanu un citas esošās ielas infrastruktūras demontāžu nākošnedēļ plānots sākt Ganību ielā. Vispirms tur izbūvēs ūdensvadu un kanalizāciju, pēc tam drenējošo kārtu un šķembu apakškārtu. Asfaltseguma ieklāšana Ganību ielā paredzēta nākamgad.
Būvuzņēmums plāno, ka oktobrī izbūvēs arī divas caurtekas Rūpniecības ielā, kā arī, iespējams, uzsāks darbus Rūpniecības ielas atzarā uz SIA “Alūksnes nami”. Protams, būvniecības gaita būs atkarīga no laika apstākļiem.
Tā kā Ganību ielā no jauna ir jāizbūvē ūdens un kanalizācijas caurules, to nav iespējams būvēt pa pusēm. Līdz ar to būvdarbu laikā Ganību iela satiksmei būs slēgta, izņemot operatīvo transportu un pieguļošās teritorijas iedzīvotājus. Satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikam būs publicēta www.aluksne.lv. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un pacietīgiem būvniecības laikā!
Vēršam uzmanību, ka nākamās ielas, kur tiks veikta pārbūve, būs Rijukalna, Vējakalna un Lāčplēša ielas. Te vēl šogad primāri ir jāizbūvē ūdensvads Rijukalna un Vējakalna ielās, ko finansē Aizsardzības ministrija. Pārējos darbus, kas saistīti ar ielu seguma pārbūvi, finansē pašvaldība. Par šiem būvdarbiem precīzāka informācija vēl sekos.


 

Deputāti atbalsta rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstību

Druvis MUCENIEKS,

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

21.09.2016.

2016. gada 19. septembra Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē deputāti atbalstīja lēmumu par projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” realizāciju.

Deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (ERAF) “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1. kārta” iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotās projektu atlases trešajai kārtai.
Projekta ietvaros plānota Rūpniecības un Ganību ielu pārbūve kopumā 1,49 km garumā, kā arī jaunas industriālās teritorijas izbūve, ierīkojot industriālo laukumu 0,38 ha platībā un izbūvējot ēku komercdarbībai 998 m2 platībā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 2,39 miljonus eiro, no kā ERAF finansējums – 1,82 miljoni eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0,11 miljoni eiro, bet Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums - 0,46 miljoni eiro.
Alūksnes novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem segs vājstrāvas tīklu izbūvi, kas sastādīs 2 213,05 EUR. Šīs izmaksas nepieciešamas būvniecības objektu pilnvērtīgai pabeigšanai, un tās netiks saistītas ar ERAF projektu. 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv