“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Karjeras atbalsta pasākumi skolās 2018. gada novembrī – decembrī

 

1. Alūksnes pilsētas sākumskolas 6. klašu skolēni 7., 9. un 12.novembrī karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Keramiķa meistardarbnīcas apmeklējums” ietvaros devās uz Uģa Puzuļa keramikas darbnīcu, “Racupkalnos”, Alsviķu pagastā.
Amata meistars Uģis Puzulis iepazīstināja ar keramiķa profesiju. Sarunas laikā veidoja izpratni par karjeras veidošanu keramiķa profesijā. Pastāstīja, kā rodas idejas darbiem, parādīja materiālus, no kuriem tiek veidoti keramikas darbi.
Skolēni praktiski darbojoties varēja noskaidrot savas sākotnējās prasmes keramiķa arodā. Katrs skolēns izveidoja sev keramikas izstrādājumu, kuru saņems pēc apdedzināšanas krāsnī.

2. Alūksnes pilsētas sākumskolas 1.klases piedalījās pasākumā “Kinologa meistarklase”, ko vadīja kinoloģe Ligita Gailīte un kas notika 13.novembrī.
Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar kinologa un darba suņa ikdienas darbu un tam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī veidot izpratni par karjeras veidošanu kinologa profesijā
Ievaddaļā kinoloģe Ligita Gailīte stāstīja skolēniem par kinologa profesiju un darbu dienesta suņu sagatavošanā
Kinoloģe demonstrēja arī sava darba palīginstrumentus.
Skolēni vēroja kā ikdienā notiek dienesta suņu apmācība – kinologa un dienesta suņa komandas darbs. Tā skolēniem tika radīts priekšstats par to, kā kinologi ar saviem uzticamajiem četrkājainajiem palīgiem ik dienas nenogurstoši strādā uz robežas, citos uzdevumos.
Skolēni ievēroja, ka sunim vieglāk noturēt uzmanību, ja par labi paveikto uzdevumu tam dod gardumiņu vai apbalvo ar kādu našķi…
Tā kā skolēni izrādīja dzīvu interesi par visu redzēto un dzirdēto, kinoloģe paraugdemonstrējumu laikā dažādās darbībās iesaistīja arī skolēnus.
Izglītojošā un sirsnīgā tikšanās un stāstījums, arī suņa Farko klātbūtne iedvesmoja skolēnus, jo visi izrādīja neviltotu interesi par visu redzēto un dzirdēto.

3. Malienas pamatskolas, Bejas pamatskolas, Liepnas vidusskolas, Pededzes pamatskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 1.-5.klašu skolēniem 23.novembrī notika karjeras atbalsta pasākums „Sevis apzināšanās – neizsīkstošs dzīvesspēka resurss”, kuru vadīja pasniedzēja Ilga Kušnere.
Pirmais solis karjeras izglītībā ir sevis izzināšana. Radošuma izmantošana ir īpaši svarīga izglītības satura apguvē. Tāpēc svarīgi aicināt uz skolu palīgus, kas pārzina karjeras vadības jomu.
Skolēni pasākuma laikā tika ievirzīti karjeras izglītības satura pirmajā posmā, t.i., izzināja savas spējas, intereses, īpašības, prasmes, veidoja izpratni par savu personību.
Skolēniem pasniedzējas Ilgas Kušneres vadībā darboties bija interesanti un izzinoši. Skolēni uzmanīgi klausījās, aktīvi un radoši piedalījās dažādu uzdevumu un vingrinājumu veikšanā. Skolēni darbojās gan individuāli, gan pāros, gan grupās.
Nodarbības sāka ar to, ka katrs skolēns uzrakstīja savu vārdu. Tad sekoja savu labāko rakstura īpašību apzināšana, lai saprastu, kurā profesijā tās būtu noderīgas vai vajadzīgas. Katrs skolēns varēja piemeklēt arī attēlu, kurā attēlota profesija.
Darbojoties praktiski ar lokano materiālu, skolēni izlocīja mīļu lietiņu, kuru attiecināja uz sevi. Tās bija – sirsniņas, kaķīši, spirālītes, ūsiņas u.c. Skolēni caur savu vārdu izzināja sevi.
Nodarbības notika brīvā un nepiespiestā gaisotnē un laiks aizritēja ļoti ātri.

4. Alūksnes pilsētas sākumskolas 4.klašu skolēniem 4.decembrī pasākumā „Meistardarbnīca „Sveču liešana” pasniedzējas Unas Teteres-Teterovskas vadībā bija iespēja izprast sveču veidošanas procesu un kā notiek izveidoto sveču realizēšana.
Tikšanās reizē ar sveču liešanas meistari Unu Teteri-Teterovsku 4.klašu skolēni iepazina viņas darba ikdienu, uzzināja, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvas svecītes, apzināja faktorus, kas veicina un bremzē veiksmīgu darbošanos šajā nozarē, kā saražoto produkciju virzīt līdz galamērķim.
Skolēniem tika piedāvātas praktiskas nodarbības ar mērķi izmēģināt savas iemaņas sveču liešanas procesā.
Bērni ar aizrautību piedalījās šajā procesā, sākumā pie sveču trauciņu noformēšanas un vēlāk pie sveču izliešanas. Katrs saņēma dāvanā savu izlieto svecīti.

 


Skolās 2018./2019. mācību gadā turpinās pasākumi karjeras atbalstam

 

Alūksnes novada skolās 2018./2019. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta izmēģinājumskolās, kas ir visas 10 Alūksnes novada vispārizglītojošās skolas, darbu turpina 4 pedagogi karjeras konsultanti.

13.septembrī Valsts izglītības aģentūra apstiprināja Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu 2018./2019. mācību gadam.

Karjeras atbalsta pasākumi iesākās Karjeras nedēļā, kuras šī gada tēma bija karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā, uz ko arī aicināja vienotā devīze Latvijā “Tavs karjeras skrejceļš!”. Alūksnes novadā Karjeras nedēļas laikā papildus aktivitātēm un pasākumiem katrā skolā bija divi novada mēroga pasākumi. 1.-6.klašu skolēniem tika dots uzdevums izprast kāda saistība ir mācību priekšmetiem ar profesijām. Skolēni savu izpratni varēja radoši izpaust zīmējumu konkursā „Mācību priekšmeti un profesijas”. Savukārt 5.-9.klašu skolēni pasākumā „Izaugsmes meistarklases” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā varēja apmeklēt un piedalīties dažādās profesionālās meistarklasēs. Šajās meistarklasēs vairāk kā 400 ģimnāzijas un septiņu novada skolu skolēni papildināja zināšanas un praktiska darba iemaņas tehniskajā grafikā, prāta vingrošanā, praktiskajā matemātikā, par veselību un uzturu, praktizēja skaņas un gaismas darbnīcā, spēlēja erudīcijas spēli ģeogrāfijā, iepazina daudzas radošās spēles ģimnāzijas bibliotēkā, centās apgūt profesionālās prasmes šūšanā, kokapstrādē un pavārmākslā, kā arī pilnveidoja angļu un vācu valodas zināšanas.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. un 12.klašu skolēniem 9.oktobrī bija aktīva darbošanās kopā ar izaugsmes treneri Ievu Elvīru Garjāni. Viņiem „Personiskās Izaugsmes Platformas meistarklasē” nopietni bija jāstrādā pie savu personīgo mērķu izvirzīšanas un to īstenošanas plāna izveides.

Sagatavoja:
B.Lietapure
izglītības metodiķe


Karjeras atbalsta pasākumi skolās jūnijā

 

Šī mācību gada karjeras atbalsta pasākumus noslēdza Strautiņu pamatskolas 7.klases skolēni, kuri apmeklēja SIA “Rāmkalni Nordeco” sukāžu ražotni pasākuma „Ražots Latvijā” ietvaros. Šajā dienā, jūnija sākumā, lielākā daļa darbinieku bija rabarberu novākšanas darbos. Kā vēlāk uzzinājām, ražas novākšanā no lauka bija iesaistīti visi darbinieki, kuri tajā dienā var tikt uz lauka. Jā, arī direktors.

Lai ienāktu cehā, visiem bija jāuzvelk bahilas, cepurītes un halāti. Cītīgi, pēc instruktāžas, jāmazgā un jādezinficē rokas. Bija aizliegts jebkam pieskarties. Visu rādīja un stāstīja gide, atļaujot visur iebāzt savus degunus un jautāt jebkādus jautājumus.

Darbs sukāžu ražotnē ir intensīvs. Katram ir savi pienākumi. Darbiniekiem ir dažādi darba laiki, atkarībā no veicamajiem pienākumiem. Arī brīvdienu piešķiršanas grafiki ir dažādi. Lai gan lielākā daļa darbinieku bija iesaistīti ražas novākšanā, daudzi darbojās savās darba vietās cehā.

Iekšā ražošanas cehā bija stingri aizliegts fotografēt. Iekšā cehā visur bija videonovērošanas kameras. Iekārtu bija milzum daudz. Tās visas bija no nerūsējošā tērauda. Pamatā visas iekārtas bija milzīgas. Trauku mazgājamās mašīnas bija izvietotas vienā telpā gar malu, kas nemaz neatgādināja trauku mazgājamās mašīnas. Pat neuzminētu! Pilnīgi kas cits no ikdienā redzētā. Skolēniem ļoti patika milzīgā fasēšanas iekārta. Tur viņi uzdeva daudz jautājumus. Praktiski ļāva darboties citā telpā. Tur viena darbiniece apmācīja savu arodu. Viņa nodemonstrēja kastītes salocīšanu. Vispirms ļāva skolēniem pašiem izdomāt, kā jāloka. Tad parādīja to 3 sekundēs.

Sukāžu un pastilu žāvēšana notiek “tuneļos”. Viss ir datorizēts. Mazi kompjūteri rāda informāciju par katru tuneli. Apjomi bija milzīgi.

Saldētavā bija -17/-18 grādi pēc Celsija. Saldētavā glabājās kastes ar novākto ražu, kas būs jāpārstrādā.

Noliktava bija milzīga. Visur bija uzraksti, kam kur jāglabājas. Sākot no “Bio cukura” maisiem līdz vismazākajam sīkumiņam. Stāstīja, ka uzņēmumam nupat ir noslēgts piegādes līgums ar kārtējo ārzemju pasūtītāju.

Uzņēmums piedāvā darbu profesionālā komandā, stabilitāti un labus darba apstākļus, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas, dinamisku, daudzveidīgu darba vidi, iespēju gūt pieredzi atpazīstamā, augošā uzņēmumā! Šobrīd aktuālas vakances: šoferis – ekspeditors Rāmkalnu Sukāžu ražotnē. Pārdevējs – konsultants/e veikalā, pārdevēja palīgs – krāvējs, strādnieks/-ce Rāmkalnu Sukāžu ražotnē, noliktavas darbinieks/-ce Rāmkalnu Sukāžu ražotnē.

Informāciju par pasākumiem sagatavoja pedagogi karjeras konsultanti: Lolita Vanaga, Dace Alksne, Ināra Orbidāne, Ivars Līdaciņš


Karjeras atbalsta pasākumi skolās aprīlī

 

Alūksnes novada vidusskolā 16.aprīlī 10.-12.klašu skolēniem pasākumā „Savas dzīves kapteinis” tika sniegta informācija, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, kā mācības skolā saistītas ar nākotnes profesijas izvēli. Skolēni aktīvi iesaistījās piedāvāto praktisko nodarbību procesā, pilnveidoja savas zināšanas, sadarbojoties grupā un individuāli, atpazīstot vienam otru. Tika gūta informācija par to, kādi varbūt iespējamie karjeras attīstības gaitas scenāriji un kādi izaicinājumi rodas jauniešiem. Tika uzklausīts arī pasniedzējas I.Zīles pieredzes stāsts par profesiju izvēlē piedzīvotajām veiksmēm un neveiksmēm, to pārvarēšanas ceļiem un virzieniem.

 

Alūksnes pilsētas sākumskolas 4.klases 19. un 20.aprīlī pasākumā „Meistardarbnīcas apmeklējums” apmeklēja vispopulārāko amatnieku Alūksnes novadā šajā projektā keramikas meistaru Uģi Puzuli. Amata meistars Uģis Puzulis iepazīstināja ar keramiķa profesiju. Sarunas laikā veidoja izpratni par karjeras veidošanu keramiķa profesijā. Pastāstīja, kā rodas idejas darbiem, parādīja materiālus ar kuriem tiek veidoti keramikas darbi. Skolēniem bija iespēja izmēģināt un saprast, vai šāda veida nodarbe viņiem izdodas un ir vēlme apgūt vairāk.

 

 

2018. gada 23. aprīlī Alūksnes novada vidusskolas 7. un 8. klases skolēni tikās ar pasniedzēju A. Šmitiņu pasākumā „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”, lai caur radošu un izzinošu nodarbību rosinātu katru pusaudzi/jaunieti padomāt par sev svarīgiem karjeras jautājumiem. Skolēni aktīvi un radoši iesaistījās piedāvātās nodarbības procesā, pilnveidojot savas zināšanas, sadarbojoties individuāli, pārī un grupā. Kopā ar nodarbības vadītāju izmantojot dažādas metodes un metodikas pārrunāja un izanalizēja problemātiskākos karjeras jautājumus pusaudžu vecumposmā. Ar metodiskā līdzekļa „Karjeras kompass” palīdzību lektore rosināja pusaudžus aplūkot karjeras jautājumus no dažādiem skatupunktiem un palīdzēja atklāt nākamos soļus karjeras attīstības procesā. Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši 5 karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu. Nodarbības dalībnieki attīstīja savas prasmes aktīvajā klausīšanā, sarunas vadīšanā, jautājumu uzdošanā atbilstoši karjeras kompetenču lokam, kā arī precīzas un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšanā viens otram. Pēc nodarbības daži jaunieši labprāt veltīja laiku individuālām sarunām ar lektori.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9.klašu skolēni pasākumā „Ceļš sevis izzināšanai” 23.aprīlī caur spēlēm un uzdevumiem apkopoja savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes profesijas izvēlē par jautājumiem „Gribu! Varu! Vajag!”.

 

Karjeras atbalsta pasākumi skolās maijā

2018. gada 2. maijā Ziemeru pamatskolas 1.-9. klases skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Ražots Latvijā”. Skolēni apmeklēja uzņēmumus Cēsīs SIA “Vinnis” un SIA “Livonija”, kur vēroja, kā uzņēmumu darbinieki strādā ražošanas līnijās: kā iepilda medus krēmu burkās, automātiski aizvāko un pielīmē etiķetes; otrā līnijā vārēja redzēt ražošanas procesu no dzērienu pildīšanas pudelēs līdz vairāku simtu pudeļu iepakošanu uz transportēšanas paletes. Cēsīs SIA „Laureta Candles” varēja vērot, kā darbiniece lej dažāda veida sveces.

Aktīvi un radoši skolēni iesaistījās piedāvātajās aktivitātēs. SIA „Laureta Candles” viņi paši lēja sveces un izrotāja tās ar kaltētiem ziediem, SIA „Vinnis” skolēni degustēja dzērienus, noteica, no kādām izejvielām tie ir pagatavoti. Bija iespēja pielaikot biškopja darba tērpu, iepazīties ar biškopja darba instrumentiem un iekārtām. Skolēni aktīvi uzdeva nodarbību vadītājām jautājumus.

Vecāko klašu skolēni kopā ar nodarbību vadītājiem noskaidroja, kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas biškopja, pārtikas tehnologa, ražošanas operatora, iekārtu operatora, mārketinga speciālista, uzņēmēja, amatnieka (sveču lējēja) profesijās, kurp tās var doties apgūt. Skolēni secināja, ka ražošanas operatora un pārtikas operatora darbs ir monotons un nav radošs, savukārt mārketinga speciālista, pārtikas tehnologa un sveču lējēja darbs ir radošs un prasa regulāru profesionālo izaugsmi.

Skolēni uzzināja, kādas izejvielas izmanto ražotāji. SIA “Vinnis” izmanto tikai Latvijas izejvielas, SIA “Livonija” pārsvarā izmanto Latvijas sulas, bet  SIA „Laureta Candles” izejvielas iepērk ārzemēs. Savukārt savas preces SIA „Laureta Candles” realizē tikai Latvijas tirgū, bet SIA “Vinnis” un SIA “Livonija” savas preces pārdod gan Latvijā, gan ārzemēs. Vēl skolēnu uzzināja, kā veidojas preces cena.

 

Ilzenes pamatskolas 7.-9.klašu skolēni pasākumā „Profesijas saldumu ražotnē” 11.maijā apmeklēja SIA „Skrīveru Pārtikas kombināta” ražotni. Skolēni iepazina uzņēmuma vēsturi, apskatīja konfekšu „Gotiņa” papīrīšu kolekciju. Skrīveru pārtikas kombināta ražotās produkcijas klāsts savā laikā bijis ļoti plašs, sākot ar konserviem un beidzot ar limonādi un iesala dzērienu, taču tagad ražo dažādus saldumus kā sendienās, izmantojot agrākās receptes un tīras izejvielas. Skolēni tika iepazīstināti ar ražošanu un realizāciju tagad.

Šī ir vecākā konfekšu „Gotiņa” fabrika, kas vēl darbojas. Un konfektes joprojām iesaiņo ar rokām. Pareizi iemācīties tīt konfektes nav nemaz tik vienkārši, kā izskatās no malas. Kādreiz vienā dienā viena tinēja satina 100 kg gotiņu, bet tagad tikai 70-80 kg. Par tinējām uzņēmumā strādā tikai 3 darbinieces. Tiek ražotas „Gotiņas” ar dažādām garšām un piedevām. Skolēni paši tina konfektes un nemaz tik veikli tas neizdevās.

 

Sākot ar 17.maiju Alūksnes novada vidusskolas un Strautiņu pamatskolas skolēniem notika pasākums „Amatnieku/uzņēmēju atvērtās darbnīcas”. Vispirms Alūksnes novada vidusskolas 1. un 9.klases skolēni apmeklēja SIA „Mūsu Maiznieks” ražotni Kolberģī.

Pirmās klases skolēni 23.maijā ar lielu interesi vēra vaļā maizes ceptuves durvis. Šī diena tika ļoti gaidīta, jo visu nedēļu stundās bija gatavojušies, lai aizbraucot uz maizes ceptuvi redzētu koka abru, uzrūgušu rudzu maizes mīklu, praktiski pamēģinātu, kā tiek izveidots maizes kukulītis, kas ir lize un kā to sava darba ikdienā izmanto maizes cepējs. Kāda izskatās ar malku kurināma maizes krāsns, kā notiek temperatūras mērīšana maizes krāsnī. Tas tik bija piedzīvojums, katram izveidot savu maizes kukulīti un sagaidīt, kad maiznieks to izcels no krāsns. Maiznieks skolēniem pastāstīja, kuru mācību priekšmetu zināšanas un prasmes ir nepieciešamas viņa darba ikdienā – jāprot lasīt, rakstīt, veikt aprēķinus, praktiski darboties ar abām rokām, jābūt sportiskam un veselam.

Nodarbības laikā visi bērni aktīvi līdzdarbojās un bija priecīgi ieraugot katrs veikumu. Paldies maizniekam par laipno uzņemšanu!

  • Man ļoti patika pašam veidot maizes kukulīti, mamma mājās to nedara.
  • Man patika skatīties, smaržoja visa ceptuve.
  • Man bija bailes, jo nezināju kā to darīt, maizes onkulis palīdzēja, paldies viņam.
  • Es atbraukšu vēlreiz ar savu ģimeni, lai visi kopā ceptu maizi.

9. klases skolēni 17. maijā ne tikai praktiski izmēģināja roku maizes kukulīša veidošanā un tā izcepšanā, bet centās noskaidrot un  iepazīt  maiznieka – uzņēmēja darbu šajā pat uzņēmumā.

 

Alūksnes novada vidusskolas 2. un 3. klases skolēniem bija iespēja darboties divās darbnīcās prasmīgu uzņēmēju vadībā.

24.05. Alūksnes novada vidusskolā pie 2. un 3. klases ar meistardarbnīcu viesojās ziepju gatavošanas meistare Inga Zālīte. Lai arī I. Zālītes ikdiena ir saistīta ar grāmatvedību, ziepju gatavošana ir kā mazs bizness un vaļasprieks. Inga Zālīte ziepes gatavo jau vairākus gadus. Šajā laikā dažādu eksperimentu rezultātā ir izveidotas daudzas jaunas ziepju receptes. Meistarei ir savas mīļākās ziepes un ziepju formas. Sastāvdaļas ziepēm kā kaltēti augi, ziedi, koku lapas tiek vāktas pašu rokām, daudzas sastāvdaļas, lai ziepes būtu krāsainas, labi smaržotu, utt., ir jāiepērk.

 

Atbildot uz jautājumu par dabīgajām krāsvielām, I.Zālīte pastāstīja vienkāršā, bērniem, kuri vēl neapgūst ķīmiju, saprotamā valodā, kāpēc ne vienmēr ziepes būs skaistā krāsā, ja tās izmantosim. Pacietīgi klausījušies, bērni ķērās pie darba. Izrādās, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Lai tiktu pie skaista, smaržīga ziepju gabaliņa, ir nepieciešama pamatīga sagatavošanās un pacietīgs, darbs. Bērni grieza ziepju gatavošanas masu, izvēlējās ziepju formu, grūti bija izvēlēties smaržu, jo meistarei liels smaržvielu piedāvājums, tāpat jāizvēlas eļļa un krāsa, kāds dabīgais piemaisījums (kaltētas lapas, augi, ziedi, malta kafija vai kakao).

Un tad pats grūtākais – gaidīt. Gaidīt, kad sacietēs, un ziepes būs gatavas. Kāds prieks un gandarījums bērnu acīs, kad izņemot no silikona formas, parādās zaķi, ziedi, mašīnas, aitiņas, utt., un vēl skaisti smaržo! Protams, ne visiem viss tik skaisti. Dažiem bērniem ar pirmo reizi neizdevās – vai par daudz kāda sastāvdaļa pievienota, vai arī kāda sastāvdaļa par maz, vai pat aizmirsta.

 

30.05.2018. Alūksnes novada vidusskolas 2. un 3. klases 34 skolēni, paviesojās un radoši darbojās Uģa Puzuļa keramikas darbnīcā „Racupkalns”, Alsviķu pagastā.

Skolēni ieguva priekšstatu par keramiķa profesijas vēsturi, kopīgajām, un atšķirīgajām iezīmēm keramikā Latvijas novados, par Latvijas novadu keramiķu – amatnieku rokrakstu, par radošuma veicinošiem un kavējošiem apstākļiem. Keramiķis U.Puzulis dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi – iepazīstināja un izrādīja ikdienas darba procesu keramikas darbnīcā un keramikas ceplī. Pastāstīja par zināšanām, prasmēm un iemaņām, kuras nepieciešamas šajā profesijā strādājošiem, par radošās domāšanas nepieciešamību un saskarsmi ar klientiem, par izglītības iespējām, lai nākotnē kļūtu par keramiķi.

Praktiskajā nodarbībā katrs skolēns izstrādāja savu ideju, realizēja to, veidojot suvenīru-atspiedumu mālā un apgleznoja to.

Skolēni pozitīvi novērtēja iespēju komunicēt ar amatnieku – meistaru, uzdot dažādus jautājumus. Apskatīja un uzdeva jautājumus par izstāžu telpā izvietotajiem gatavajiem darbiem, par darbavietas un darba vides tuvāku iepazīšanu. Interesantākais – darbošanās piedāvātajā aktivitātē, kuras rezultātā katrs var redzēt sava darba ieguldījumu un gala rezultātu.

Skolēnu vecāku pozitīvi novērtē, ka projekta aktivitātes  paver iespējas iepazīt dažādo un mainīgo profesiju pasauli, aktīvi līdzdarboties, mēģināt un nebaidīties kļūdīties, tikties ar  profesionāļiem, veiksmīgiem sava biznesa cilvēkiem.

 

Strautiņu pamatskolas 1.-8. klases skolēniem 30.maijā notika sekojošas darbnīcas – tekstila, dizaina, ziepju un kalēja darbnīcu nodarbības.


 

Izstāde “Skola 2018”

 

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Vanaga

Februāra nogalē Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11., 12. klašu 85 skolēni ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Alūksnes novada pašvaldības un skolēnu vecāku finansiālu atbalstu, devās izglītojošā mācību ekskursijā uz Rīgu. Diena bija ļoti piesātināta ar daudzveidīgu objektu apmeklējumiem. Lielu dienas daļu skolēni veltīja izstādes „SKOLA 2018” apmeklējumam. Izstāde „SKOLA 2018”, kas notika Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, ir lieliska iespēja vecāko klašu skolēniem iegūt visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī piedalīties dažādu profesiju paraugdemonstrējumos, konkursos un aizraujošās aktivitātēs. Izstādē piedalījās aptuveni 140 izglītības iestādes un nozares uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām Eiropas valstīm, arī ASV un Kanādas izglītības iestādes.
Ienākot izstāžu telpā mūsu uzmanību uzreiz piesaistīja plašie LU un RSU informācijas stendi, kuros bija iespēja uzreiz iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs, pārsteidza iespēja satikt milzīgu robotu, ko izstādē piedāvāja Transporta un sakaru institūts, vairāki skolēni ar interesi pakavējās RTU ekspozīcijā, kur varēja vērot dronu paraugdemonstrējumus, daži klausījās RVT „Esi līderis” iedvesmas stāstos, tur klātesošos uzrunāja jauni cilvēki, kas savā dzīvē ar neatlaidīgu darbu ir sasnieguši vērā ņemamus panākumus, vairāki pieteicās veikt karjeras izvēles testus. Protams, galvenais apmeklējuma mērķis bija aprunāties ar sev interesējošo nākotnes studiju pārstāvjiem, uzdot viņiem jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes, kā arī paņemt sev interesējošus bukletus un citus informatīvos materiālus.

Informācijas diena „pareizais” vai „nepareizais” ceļš uz karjeru

 

Pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

Informācijas diena notika Strautiņu pamatskolā 9.martā un Alūksnes novada vidusskolā 26.martā.
Pasākuma mērķis bija iepazīties ar organizāciju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju darba tirgus piedāvājumu un iespējām Alūksnes novadā. Neformālās sarunās tika uzklausīti un noskaidroti profesiju pārstāvju pieredzes stāsti par profesijas izvēlē piedzīvotajām veiksmēm un neveiksmēm, to pārvarēšanas ceļiem un virzieniem. Kā arī tika gūta informācija par izglītības iespējām un mācību iestādēm, kuras absolvējuši profesiju pārstāvji.
Strautiņu pamatskolā skolēni tikās ar dažādiem jauniešiem 9.martā. Viens no viņiem bija jaunais zemnieku Arvis Šteiners, kurš stāstīja par savu izglītības ceļu un pasaulē pieredzēto. Interesanti, ka Arvis uzsāka mācības Strautiņu pamatskolā, bet pēc ilgiem meklējumiem atkal atgriezies Strautiņos.

Ilze Zvejniece skolēnus informēja par brīvprātīgā darba iespējām Alūksnē. Par daudzveidīgo izvēļu iespējām un savu pieredzi runāja jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne. Par savu privāto biznesu, kas ir linu apģērba ražošana bērniem, kā arī darbu ar Alūksnes novada uzņēmējiem, runāja Māra Saldābola.
„Pēc šī pasākuma sapratām, ka nevajag ļaut citiem izlemt tavā vietā, kur mācīsies vai par ko tu kļūsi, jo vienīgi tu zini, kas tev patīk un kas nē. Tas nekas, ja kāda nodarbe nepadodas, jo ir taču tik daudz citu lietu, ko vari darīt, galvenais ir nepadoties un iet pretī savam mērķim,” savās pārdomās par dzirdēto dalās devītās klases skolēni.

Savukārt Alūksnes novada vidusskolā skolēni tikās ar šādiem pārstāvjiem – jaunatnes lietu speciālistu, sabiedrisko attiecību speciālistu, žurnālistu, dīdžeju, bruņoto spēku virsnieku, pavāru, tūrisma darba speciālistu, projektu vadītāju, grāmatvedi, medicīnas māsu, finanšu speciālistu, policistu, galdnieku, pārdevēju, frizieri, teologu, Alūksnes NVO atbalsta centra projektu vadītāju.
„Paldies mūsu skolas absolventiem par interesantajiem stāstiem. Tie lika aizdomāties par savas izvēlētās profesijas nākotnes iespējām. Vēlamies, lai šādas tikšanās notiktu arī turpmāk,” pārdomās pēc sarunām dalās desmitās klases skolēni.


„Mums patika šīs tikšanās. Vislabākais bija tas, ka paši varējām izvēlēties ar ko vēlamies tikties. Man palaimējās, jo vienā reizē bija divu atšķirīgu amatu pārstāvji. Ceram, ka būs vēl šādas sarunas,” tā raksta septītās klases skolēni.

„Laiks paskrēja ļoti ātri, vēl gribējās palikt un parunāties. Man patika, ka izstāstīja, kā veicies praksēs, sākot strādāt algotu darbu. Uzņēmējām ir interesanta darba ikdiena piepildīta dažādiem izaicinājumiem. Iedrošināja, ka arī neiespējama lietas var kļūt par iespējamo,” tādas astotās klases pārdomas pēc pasākuma.
„Es vēl nezinu, kas es būšu, man ir laiks ko domāt un prātā daudz iespēju. Patika tikšanās ar frizieri, es zinu, ka mācīšos par frizieri. Patika tikšanās ar karavīru, viņš pats ir mācījies manā skolā. Uzņēmējiem ir daudz jāmāk, jādomā, jāmācās arī jau skolā. Ja vēl notiks šādas tikšanās, paaiciniet šoferi, kūku cepēju, zvēru dakteri,” tā raksta sestie.

Karjeras pasākumi Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēniem

 

Pedagogs karjeras konsultants Ivars Līdaciņš

1. Ekskursija uz uzņēmumu, kas notika 2017.gada decembrī 4.klašu skolēniem.
Skolēni devās uz SIA „JM Grupa” kafejnīcu „Jolanta”, kur notika mācību ekskursija ar meistarklasi kafejnīcā. Ekskursijas sākumā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmumu, tā darbību. Iepazinās ar viesmīļa un pavāra profesiju. Sarunā ar darbiniekiem uzzināja par profesionālajām iemaņām, kādas nepieciešamas šīm profesijām. Uzzināja par mācību iestādēm, kurās apgūst šīs profesijas.
Praktiskās nodarbības laikā skolēni iejutās pavāra un viesmīļa lomās. Gatavoja un vēlāk arī nobaudīja savu pagatavoto.
Noslēgumā bija konkurss, kura noslēgumā tika izvēlēti vērīgākie, kuri beigās ieguva balvas.

2. Nodarbība par pašizaugsmi un karjeras izvēli notika 2018.gada februārī.
Nodarbībās piedalījās 5.klašu un 6.a klases skolēni.
Skolēniem nodarbības vadīja pasniedzējs Mārtiņš Geida, kurš pastāstīja, kas ir karjeras konsultants un karjeras konsultēšana.
Pēc animācijas filmas fragmenta noskatīšanās bija jāatpazīst dažāda veidu nodarbošanās un profesionālās darbības. Šis uzdevums izrādījās diezgan grūts, tādēļ palīgā tika ņemts Profesiju katalogs.
Mārtiņš Geida iepazīstināja ar Galveno ekonomikas likums – visu var nopirkt un visu var pārdot – jānoskaidro tikai cena (vērtība). Šajā kontekstā jāvērtē lietu, spēju, talantu, prasmju, zināšanu vērtība un cena.
Noslēgumā skolēni veica Vingrinājumu „Pateicoties” – profesionālās darbības ķēdes veidošanu. Katra grupa prezentēja paveikto.

  

3. Meistarklase „Iepazīsti Teātri!”.
Starptautiskās teātra dienas ieskaņā 26.martā notika meistardarbnīca “Iepazīsti Teātri” Alūksnes pilsētas sākumskolas 1.-3.klašu skolēniem. Meistardarbnīcas vadīja Daiga Bētere Alūksnes Kultūras centrā.
Nodarbību laikā notika aktiermākslas paraugdemonstrējumi. Skolēniem bija iespēja iztaujāt vadītāju par darba specifiku, izglītības iespējām, personības īpašībām un talantiem. Skolēni uzzināja par aktiera, režisora, skaņu operatora, scenogrāfa un mākslinieka profesijām, paši uz skatuves iejutās aktieru lomās.

   

Sevis izzināšana, saprašana un sajušana 10.11.2017.
jeb Mākslas detektīvi Malienā

 

Pedagogs karjeras konsultants Ināra Orbidāne

10. novembrī Liepnas vidusskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Pededzes, Malienas un Bejas pamatskolu 1.-6.klašu labākie lasītāji tikās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Tikšanās notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Rakstniece pastāstīja, kā top grāmata. Skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesā iesaistīto profesiju daudzveidību. Viņi uzzināja, lai taptu viena grāmata, kopā jādarbojas vairākiem cilvēkiem – autoram, ilustratoram, maketētājam, redaktoram, sponsoram, ja grāmata jāizdod citā valodā, tad jāiesaistās arī tulkotājam.
L. Pastore ir sarakstījusi Mākslas detektīvu sēriju. Šajās grāmatās galvenie varoņi ir Teo un Poga, viņu piedzīvojumus var apskaust jebkurš mākslas mīļotājs, jo bērni mistiskā veidā nonāk otrpus gleznām. Šajā sērijā ir tapušas grāmatas “ Pazudušais pērtiķis”, ‘”Neredzamais cilvēks”, “ Svešinieka atnākšana”, “Operācija “Maska””, “Pēdējais ķēniņš”.  Autore pastāstīja, ka šīs grāmatas ilustrējusi Elīna Brasliņa. Māksliniece uz pasauli raugās caur “dažādām brillēm”, tieši tāpēc viņas ilustrētās grāmatas ir tik kolorītas.
Un tad sekoja mākslas detektīvspēle “Klasikas medībās”!  Jaunie detektīvi meklēja paslēptās atbildes mākslas darbos. Bija jāveic astoņi noslēpumaini uzdevumi un jāuzmin parole. Visatjautīgākās jaunās detektīves nāk no Liepnas vidusskolas – Enija un Marta Bordānes, meitenes šo uzdevumu veica visātrāk.

Pēc detektīvspēles skolēni uzdeva daudz un dažādus jautājumus grāmatu autorei. Vai bija viegli izdomāt detektīvspēli? Izrādās – nebija viegli. No cik gadiem L. Pastore raksta grāmatas? Autore pastāstīja, ka raksta jau no astoņu gadu vecuma, vispirms rakstījusi parastās burtnīcās. Vai Mākslas detektīviem būs turpinājums? Mākslas detektīviem būs turpinājums. Šie ir tikai daži uzdotie jautājumi.
Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, pasākumu “Sevis izzināšana, saprašana un sajušana” apmeklēja 66 skolēni, viņiem bija iespēja apjaust savas stiprās puses, izvirzīt mērķus un attīstīt jaunrades prasmes.


 

„Karjeras kompass”- dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem 20.10.2017.

 

22687620_1954187024794800_16713003265055529_nPedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

2017. gada 20.oktobrī Alūksnes novada vidusskolas 10. un11. klases izglītojamie tikās ar karjeras konsultanti A.Šmitiņu, lai caur radošu un izzinošu nodarbību rosinātu katru jaunieti padomāt par sev svarīgiem karjeras jautājumiem. Izglītojamie aktīvi un radoši iesaistījās piedāvātās nodarbības procesā, pilnveidojot savas zināšanas sadarbojoties individuāli, pārī un grupā. Kopā ar nodarbības vadītāju izmantojot dažādas metodes un metodikas pārrunāja un izanalizēja problemātiskākos karjeras jautājumus jauniešu vecumposmā. Ar metodiskā līdzekļa „Karjeras kompass” palīdzību lektore rosināja jauniešus aplūkot karjeras jautājumus no dažādiem skatupunktiem un palīdzēja atklāt nākamos soļus karjeras attīstības procesā. Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši 5 karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu. Nodarbības dalībnieki attīstīja savas prasmes aktīvajā klausīšanā, sarunas vadīšanā, jautājumu uzdošanā atbilstoši karjeras kompetenču lokam, kā arī precīzas un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšanā viens otram. Pēc nodarbības daži jaunieši labprāt veltīja laiku individuālām sarunām ar lektori.

22687779_1954186824794820_11861705373629222_n
22730362_1954186821461487_7554031848884447489_n


 

Ko es zinu par sevi

 

Pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

2017. gada 17.oktobrī Alūksnes novada vidusskolas 2.,3.,4.,5. un 6.klašu skolēni satikās radošās un izzinošās nodarbībās ar personības izaugsmes treneri Ilgu Kušneri. Līdzfinansējums nodarbībām tika nodrošināts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.3.0/16/I/001 ietvaros.
2.klases skolēni nodarbības laika veica sagatavotos sevis apzināšanās vingrinājumus, lai saprastu, kura profesija katru interesē. Darbojās gan individuāli, gan grupā. Katrs skolēns veidoja radošo darbu plastilīna – aplikācijas tehnikā.
3.klases skolēni radoši attīstīja un pilnveidoja pašizziņas prasmes, darbojoties grupā un individuāli. Ar prieku un lielu atbildību skolēni apgleznoja kastaņus, kurus dāvināja saviem mīļajiem ar labām domām kā veiksmes amuletus.
4.klases skolēni vingrinājās sevi apzināties kā vienotu – veselu kolektīva daļu. Kopā izveidoja labestības „gariņus”, uzņemoties līdzatbildību par rezultātu.
5. un 6.klase vingrinājās sevis izzināšanā un līdzatbildības attīstīšanā. Skolēni strādāja pāros, individuāli, kā arī grupās. Darbojoties mainīgos pāros skolēni mācījās savstarpēji sadarboties, uzklausīt un ieklausīties viens otrā, paust savu viedokli. Grupās skolēni veidoja radošos plakātus, kuros pauda savu viedokli par izvēlētās nākotnes profesijas nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Pēc nodarbībām no 2.-6. klašu skolēniem un viņu audzinātājām tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par nodarbībām, aicinājumu tikties un darboties kopā ar pasniedzēju atkārtoti (3.klase). Nodarbībām atvēlēt divas stundas, jo pietrūka laika pabeigt radošo darbu (2.klase). Kad sadraudzējāmies ar skolotāju, jau bija jābeidz darbs, gribējās vēl… (5. un 6.klase).

6.,7.novembrī šādas nodarbības notika Strautiņu pamatskolas 2.-6.klašu skolēniem un 5.decembrī Ziemeru pamatskolas 2.-6.klašu skolēniem.


 

Ceļš sevis izzināšanai 20.10.2017.

http://www.aluksne.edu.lv/images/phocagallery/ivars-foto-879e/thumbs/phoca_thumb_l_w_kd17yy2d_3d%204.jpgPedagogs karjeras konsultants Lolita Vanaga

20.oktobrī Ernsta Glika AVĢ 12.klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti un grupu izaugsmes treneri Agitu Šmitiņu,
nodarbības laikā jaunieši darbojās ar metodisko līdzekli “Karjeras kompass”, skatījās fragmentus no filmas “Zaļais pipars”,
diskutēja par aktuālām TOP profesijām, prasmēm, sagatavošanos un izvēli studijām.


 

 

Novada skolēniem palīdz iepazīt profesiju pasauli

Baiba Lietapure,
Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Alūksnes novadā īsteno Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības, individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

5. oktobrī Izglītības pārvalde saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinājumu karjeras izglītības aktivitāšu plānam 2017./2018.mācību gadam, līdz ar to skolas varēja uzsākt otro projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijas gadu.
Līdz nākamā gada maijam novada skolēniem ieplānots 21 pasākums. Kopumā visu pasākumu realizēšanai piešķirti 9412 eiro. Pasākumi notiek četrās tēmās – darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana.
Šajā mācību gadā jau esošajām projektā iesaistītajām skolām (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola, Bejas pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Liepnas vidusskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola, Strautiņu pamatskola, Ziemeru pamatskola) pievienojās arī Alūksnes pilsētas sākumskola.  Šīs ir tās skolas, kurās pedagogs karjeras konsultants strādās pastiprināti un pasākumos iesaistīti visi skolēni. Pasākumos iesaistīti arī Ilzenes pamatskolas un Liepnas internātpamatskolas 7. – 9. klašu skolēni.
Šogad 10 projekta skolās strādā četri pedagogi karjeras konsultanti, kuri ne tikai organizē Valsts izglītības attīstības aģentūras finansētos pasākumus, bet arī nodrošina dažādu citu pasākumu norisi, informē par karjeras izglītību skolēnus, vecākus, skolotājus. Piemēram, pateicoties Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras īstenotajam projektam „Atrodi sevi! Karjeras atbalsta projekts Rēzeknē” Alūksnes novada 29 skolēni no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas un Pededzes pamatskolas piedalījās  pasākumā “Karjeras diena Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Valsts robežsardzes koledžā”, kas palīdzēja izzināt turpmākās izglītības iespējas šajās mācību iestādēs.
Pedagogi karjeras konsultanti, ciešā sadarbībā ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu, koordinē un īsteno skolu karjeras izglītības plānu, nodrošina karjeras informācijas pieejamību, veic skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā. Šie speciālisti arī nodrošina iespēju tikties ar karjeras konsultantu, organizē tikšanos ar uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu apmeklējumus, tikšanos ar skolu absolventiem, interesantām personībām.
Oktobrī 344 skolēniem trīs dienu laikā Alūksnē un Liepnā bija iespēja iepazīt un apjaust  savas intereses par inženierzinātnēm, mašīnbūves un metālapstrādes, elektronikas jomas specialitātēm. Pasākums notika speciāli aprīkotā autobusā, mobilo demonstrāciju laboratorijā “TehnoBuss”.

Tāpat oktobrī Alūksnes novada vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti A. Šmitiņu, lai caur radošu un izzinošu nodarbību rosinātu katru jaunieti padomāt par sev svarīgiem karjeras jautājumiem.
Pasākumā „Ko es zinu par sevi” Alūksnes novada vidusskolas un Strautiņu pamatskolas 2. – 6. klašu skolēni noskaidroja, kādas prasmes un zināšanas būs nepieciešamas nākotnes profesijas izvēlē, kā tās attīstīt un pilnveidot ikdienas mācību un ārpusstundu nodarbībās. Šādas nodarbības decembrī notiks arī Ziemeru pamatskolas 2. – 6. klašu skolēniem.
Darba pasauli iepazīt pirmie oktobrī devās Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 1. – 5. klašu skolēni, kas centās izprast, kā tiek dibināti uzņēmumi, kādas darbavietas nodrošina, kādas zināšanas nepieciešamas ieceru īstenošanai un kvalitatīvam rezultātam. Māra un Gintas Loginu ģimenes uzņēmumā “Snigol” Ķekavā no Latvijā iegūtām augļu un ogu sulām ražo konfelādes, eliksīrus un sīrupus, kuros netiek lietotas nekāda veida krāsvielas un konservanti.
Savukārt Alūksnes pilsētas sākumskolas 6. un 2. klašu skolēni izmantoja iespēju doties mācību ekskursijās uz maizes ceptuvēm, lai iepazītos ar ražotnes darbu un maizes cepšanas procesā iesaistītajām profesijām. Praktiskās darbnīcas maizes cepšanā, lai pārbaudītu savu interesi par karjeras iespējām.
Novembrī Liepnas vidusskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Pededzes, Malienas un Bejas pamatskolu raitākie lasītāji tikās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesā iesaistīto profesiju daudzveidību. Viņi uzzināja, ka, lai taptu viena grāmata, kopā jādarbojas vairākiem cilvēkiem – autoram, ilustratoram, maketētājam, redaktoram, sponsoram, ja grāmata jāizdod citā valodā, tad jāiesaistās arī tulkotājam.
Decembrī Alūksnes pilsētas sākumskolas 4. klašu skolēni dosies iepazīt ēdināšanas nozari.