“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 


 

Izstāde “Skola 2018”

 

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Vanaga

Februāra nogalē Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11., 12. klašu 85 skolēni ar projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Alūksnes novada pašvaldības un skolēnu vecāku finansiālu atbalstu, devās izglītojošā mācību ekskursijā uz Rīgu. Diena bija ļoti piesātināta ar daudzveidīgu objektu apmeklējumiem. Lielu dienas daļu skolēni veltīja izstādes „SKOLA 2018” apmeklējumam. Izstāde „SKOLA 2018”, kas notika Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, ir lieliska iespēja vecāko klašu skolēniem iegūt visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, kā arī piedalīties dažādu profesiju paraugdemonstrējumos, konkursos un aizraujošās aktivitātēs. Izstādē piedalījās aptuveni 140 izglītības iestādes un nozares uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām Eiropas valstīm, arī ASV un Kanādas izglītības iestādes.
Ienākot izstāžu telpā mūsu uzmanību uzreiz piesaistīja plašie LU un RSU informācijas stendi, kuros bija iespēja uzreiz iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs, pārsteidza iespēja satikt milzīgu robotu, ko izstādē piedāvāja Transporta un sakaru institūts, vairāki skolēni ar interesi pakavējās RTU ekspozīcijā, kur varēja vērot dronu paraugdemonstrējumus, daži klausījās RVT „Esi līderis” iedvesmas stāstos, tur klātesošos uzrunāja jauni cilvēki, kas savā dzīvē ar neatlaidīgu darbu ir sasnieguši vērā ņemamus panākumus, vairāki pieteicās veikt karjeras izvēles testus. Protams, galvenais apmeklējuma mērķis bija aprunāties ar sev interesējošo nākotnes studiju pārstāvjiem, uzdot viņiem jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes, kā arī paņemt sev interesējošus bukletus un citus informatīvos materiālus.

Informācijas diena „pareizais” vai „nepareizais” ceļš uz karjeru

 

Pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

Informācijas diena notika Strautiņu pamatskolā 9.martā un Alūksnes novada vidusskolā 26.martā.
Pasākuma mērķis bija iepazīties ar organizāciju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju darba tirgus piedāvājumu un iespējām Alūksnes novadā. Neformālās sarunās tika uzklausīti un noskaidroti profesiju pārstāvju pieredzes stāsti par profesijas izvēlē piedzīvotajām veiksmēm un neveiksmēm, to pārvarēšanas ceļiem un virzieniem. Kā arī tika gūta informācija par izglītības iespējām un mācību iestādēm, kuras absolvējuši profesiju pārstāvji.
Strautiņu pamatskolā skolēni tikās ar dažādiem jauniešiem 9.martā. Viens no viņiem bija jaunais zemnieku Arvis Šteiners, kurš stāstīja par savu izglītības ceļu un pasaulē pieredzēto. Interesanti, ka Arvis uzsāka mācības Strautiņu pamatskolā, bet pēc ilgiem meklējumiem atkal atgriezies Strautiņos.

Ilze Zvejniece skolēnus informēja par brīvprātīgā darba iespējām Alūksnē. Par daudzveidīgo izvēļu iespējām un savu pieredzi runāja jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne. Par savu privāto biznesu, kas ir linu apģērba ražošana bērniem, kā arī darbu ar Alūksnes novada uzņēmējiem, runāja Māra Saldābola.
„Pēc šī pasākuma sapratām, ka nevajag ļaut citiem izlemt tavā vietā, kur mācīsies vai par ko tu kļūsi, jo vienīgi tu zini, kas tev patīk un kas nē. Tas nekas, ja kāda nodarbe nepadodas, jo ir taču tik daudz citu lietu, ko vari darīt, galvenais ir nepadoties un iet pretī savam mērķim,” savās pārdomās par dzirdēto dalās devītās klases skolēni.

Savukārt Alūksnes novada vidusskolā skolēni tikās ar šādiem pārstāvjiem – jaunatnes lietu speciālistu, sabiedrisko attiecību speciālistu, žurnālistu, dīdžeju, bruņoto spēku virsnieku, pavāru, tūrisma darba speciālistu, projektu vadītāju, grāmatvedi, medicīnas māsu, finanšu speciālistu, policistu, galdnieku, pārdevēju, frizieri, teologu, Alūksnes NVO atbalsta centra projektu vadītāju.
„Paldies mūsu skolas absolventiem par interesantajiem stāstiem. Tie lika aizdomāties par savas izvēlētās profesijas nākotnes iespējām. Vēlamies, lai šādas tikšanās notiktu arī turpmāk,” pārdomās pēc sarunām dalās desmitās klases skolēni.


„Mums patika šīs tikšanās. Vislabākais bija tas, ka paši varējām izvēlēties ar ko vēlamies tikties. Man palaimējās, jo vienā reizē bija divu atšķirīgu amatu pārstāvji. Ceram, ka būs vēl šādas sarunas,” tā raksta septītās klases skolēni.

„Laiks paskrēja ļoti ātri, vēl gribējās palikt un parunāties. Man patika, ka izstāstīja, kā veicies praksēs, sākot strādāt algotu darbu. Uzņēmējām ir interesanta darba ikdiena piepildīta dažādiem izaicinājumiem. Iedrošināja, ka arī neiespējama lietas var kļūt par iespējamo,” tādas astotās klases pārdomas pēc pasākuma.
„Es vēl nezinu, kas es būšu, man ir laiks ko domāt un prātā daudz iespēju. Patika tikšanās ar frizieri, es zinu, ka mācīšos par frizieri. Patika tikšanās ar karavīru, viņš pats ir mācījies manā skolā. Uzņēmējiem ir daudz jāmāk, jādomā, jāmācās arī jau skolā. Ja vēl notiks šādas tikšanās, paaiciniet šoferi, kūku cepēju, zvēru dakteri,” tā raksta sestie.

Karjeras pasākumi Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēniem

 

Pedagogs karjeras konsultants Ivars Līdaciņš

1. Ekskursija uz uzņēmumu, kas notika 2017.gada decembrī 4.klašu skolēniem.
Skolēni devās uz SIA „JM Grupa” kafejnīcu „Jolanta”, kur notika mācību ekskursija ar meistarklasi kafejnīcā. Ekskursijas sākumā skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmumu, tā darbību. Iepazinās ar viesmīļa un pavāra profesiju. Sarunā ar darbiniekiem uzzināja par profesionālajām iemaņām, kādas nepieciešamas šīm profesijām. Uzzināja par mācību iestādēm, kurās apgūst šīs profesijas.
Praktiskās nodarbības laikā skolēni iejutās pavāra un viesmīļa lomās. Gatavoja un vēlāk arī nobaudīja savu pagatavoto.
Noslēgumā bija konkurss, kura noslēgumā tika izvēlēti vērīgākie, kuri beigās ieguva balvas.

2. Nodarbība par pašizaugsmi un karjeras izvēli notika 2018.gada februārī.
Nodarbībās piedalījās 5.klašu un 6.a klases skolēni.
Skolēniem nodarbības vadīja pasniedzējs Mārtiņš Geida, kurš pastāstīja, kas ir karjeras konsultants un karjeras konsultēšana.
Pēc animācijas filmas fragmenta noskatīšanās bija jāatpazīst dažāda veidu nodarbošanās un profesionālās darbības. Šis uzdevums izrādījās diezgan grūts, tādēļ palīgā tika ņemts Profesiju katalogs.
Mārtiņš Geida iepazīstināja ar Galveno ekonomikas likums – visu var nopirkt un visu var pārdot – jānoskaidro tikai cena (vērtība). Šajā kontekstā jāvērtē lietu, spēju, talantu, prasmju, zināšanu vērtība un cena.
Noslēgumā skolēni veica Vingrinājumu „Pateicoties” – profesionālās darbības ķēdes veidošanu. Katra grupa prezentēja paveikto.

  

3. Meistarklase „Iepazīsti Teātri!”.
Starptautiskās teātra dienas ieskaņā 26.martā notika meistardarbnīca “Iepazīsti Teātri” Alūksnes pilsētas sākumskolas 1.-3.klašu skolēniem. Meistardarbnīcas vadīja Daiga Bētere Alūksnes Kultūras centrā.
Nodarbību laikā notika aktiermākslas paraugdemonstrējumi. Skolēniem bija iespēja iztaujāt vadītāju par darba specifiku, izglītības iespējām, personības īpašībām un talantiem. Skolēni uzzināja par aktiera, režisora, skaņu operatora, scenogrāfa un mākslinieka profesijām, paši uz skatuves iejutās aktieru lomās.

   

Sevis izzināšana, saprašana un sajušana 10.11.2017.
jeb Mākslas detektīvi Malienā

 

Pedagogs karjeras konsultants Ināra Orbidāne

10. novembrī Liepnas vidusskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Pededzes, Malienas un Bejas pamatskolu 1.-6.klašu labākie lasītāji tikās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Tikšanās notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Rakstniece pastāstīja, kā top grāmata. Skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesā iesaistīto profesiju daudzveidību. Viņi uzzināja, lai taptu viena grāmata, kopā jādarbojas vairākiem cilvēkiem – autoram, ilustratoram, maketētājam, redaktoram, sponsoram, ja grāmata jāizdod citā valodā, tad jāiesaistās arī tulkotājam.
L. Pastore ir sarakstījusi Mākslas detektīvu sēriju. Šajās grāmatās galvenie varoņi ir Teo un Poga, viņu piedzīvojumus var apskaust jebkurš mākslas mīļotājs, jo bērni mistiskā veidā nonāk otrpus gleznām. Šajā sērijā ir tapušas grāmatas “ Pazudušais pērtiķis”, ‘”Neredzamais cilvēks”, “ Svešinieka atnākšana”, “Operācija “Maska””, “Pēdējais ķēniņš”.  Autore pastāstīja, ka šīs grāmatas ilustrējusi Elīna Brasliņa. Māksliniece uz pasauli raugās caur “dažādām brillēm”, tieši tāpēc viņas ilustrētās grāmatas ir tik kolorītas.
Un tad sekoja mākslas detektīvspēle “Klasikas medībās”!  Jaunie detektīvi meklēja paslēptās atbildes mākslas darbos. Bija jāveic astoņi noslēpumaini uzdevumi un jāuzmin parole. Visatjautīgākās jaunās detektīves nāk no Liepnas vidusskolas – Enija un Marta Bordānes, meitenes šo uzdevumu veica visātrāk.

Pēc detektīvspēles skolēni uzdeva daudz un dažādus jautājumus grāmatu autorei. Vai bija viegli izdomāt detektīvspēli? Izrādās – nebija viegli. No cik gadiem L. Pastore raksta grāmatas? Autore pastāstīja, ka raksta jau no astoņu gadu vecuma, vispirms rakstījusi parastās burtnīcās. Vai Mākslas detektīviem būs turpinājums? Mākslas detektīviem būs turpinājums. Šie ir tikai daži uzdotie jautājumi.
Pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, pasākumu “Sevis izzināšana, saprašana un sajušana” apmeklēja 66 skolēni, viņiem bija iespēja apjaust savas stiprās puses, izvirzīt mērķus un attīstīt jaunrades prasmes.


 

„Karjeras kompass”- dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem 20.10.2017.

 

22687620_1954187024794800_16713003265055529_nPedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

2017. gada 20.oktobrī Alūksnes novada vidusskolas 10. un11. klases izglītojamie tikās ar karjeras konsultanti A.Šmitiņu, lai caur radošu un izzinošu nodarbību rosinātu katru jaunieti padomāt par sev svarīgiem karjeras jautājumiem. Izglītojamie aktīvi un radoši iesaistījās piedāvātās nodarbības procesā, pilnveidojot savas zināšanas sadarbojoties individuāli, pārī un grupā. Kopā ar nodarbības vadītāju izmantojot dažādas metodes un metodikas pārrunāja un izanalizēja problemātiskākos karjeras jautājumus jauniešu vecumposmā. Ar metodiskā līdzekļa „Karjeras kompass” palīdzību lektore rosināja jauniešus aplūkot karjeras jautājumus no dažādiem skatupunktiem un palīdzēja atklāt nākamos soļus karjeras attīstības procesā. Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši 5 karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu. Nodarbības dalībnieki attīstīja savas prasmes aktīvajā klausīšanā, sarunas vadīšanā, jautājumu uzdošanā atbilstoši karjeras kompetenču lokam, kā arī precīzas un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšanā viens otram. Pēc nodarbības daži jaunieši labprāt veltīja laiku individuālām sarunām ar lektori.

22687779_1954186824794820_11861705373629222_n
22730362_1954186821461487_7554031848884447489_n


 

Ko es zinu par sevi

 

Pedagogs karjeras konsultants Dace Alksne

2017. gada 17.oktobrī Alūksnes novada vidusskolas 2.,3.,4.,5. un 6.klašu skolēni satikās radošās un izzinošās nodarbībās ar personības izaugsmes treneri Ilgu Kušneri. Līdzfinansējums nodarbībām tika nodrošināts projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.3.0/16/I/001 ietvaros.
2.klases skolēni nodarbības laika veica sagatavotos sevis apzināšanās vingrinājumus, lai saprastu, kura profesija katru interesē. Darbojās gan individuāli, gan grupā. Katrs skolēns veidoja radošo darbu plastilīna – aplikācijas tehnikā.
3.klases skolēni radoši attīstīja un pilnveidoja pašizziņas prasmes, darbojoties grupā un individuāli. Ar prieku un lielu atbildību skolēni apgleznoja kastaņus, kurus dāvināja saviem mīļajiem ar labām domām kā veiksmes amuletus.
4.klases skolēni vingrinājās sevi apzināties kā vienotu – veselu kolektīva daļu. Kopā izveidoja labestības „gariņus”, uzņemoties līdzatbildību par rezultātu.
5. un 6.klase vingrinājās sevis izzināšanā un līdzatbildības attīstīšanā. Skolēni strādāja pāros, individuāli, kā arī grupās. Darbojoties mainīgos pāros skolēni mācījās savstarpēji sadarboties, uzklausīt un ieklausīties viens otrā, paust savu viedokli. Grupās skolēni veidoja radošos plakātus, kuros pauda savu viedokli par izvēlētās nākotnes profesijas nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Pēc nodarbībām no 2.-6. klašu skolēniem un viņu audzinātājām tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par nodarbībām, aicinājumu tikties un darboties kopā ar pasniedzēju atkārtoti (3.klase). Nodarbībām atvēlēt divas stundas, jo pietrūka laika pabeigt radošo darbu (2.klase). Kad sadraudzējāmies ar skolotāju, jau bija jābeidz darbs, gribējās vēl… (5. un 6.klase).

6.,7.novembrī šādas nodarbības notika Strautiņu pamatskolas 2.-6.klašu skolēniem un 5.decembrī Ziemeru pamatskolas 2.-6.klašu skolēniem.


 

Ceļš sevis izzināšanai 20.10.2017.

http://www.aluksne.edu.lv/images/phocagallery/ivars-foto-879e/thumbs/phoca_thumb_l_w_kd17yy2d_3d%204.jpgPedagogs karjeras konsultants Lolita Vanaga

20.oktobrī Ernsta Glika AVĢ 12.klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti un grupu izaugsmes treneri Agitu Šmitiņu,
nodarbības laikā jaunieši darbojās ar metodisko līdzekli “Karjeras kompass”, skatījās fragmentus no filmas “Zaļais pipars”,
diskutēja par aktuālām TOP profesijām, prasmēm, sagatavošanos un izvēli studijām.


 

 

Novada skolēniem palīdz iepazīt profesiju pasauli

Baiba Lietapure,
Alūksnes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Alūksnes novadā īsteno Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības, individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

5. oktobrī Izglītības pārvalde saņēma Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinājumu karjeras izglītības aktivitāšu plānam 2017./2018.mācību gadam, līdz ar to skolas varēja uzsākt otro projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijas gadu.
Līdz nākamā gada maijam novada skolēniem ieplānots 21 pasākums. Kopumā visu pasākumu realizēšanai piešķirti 9412 eiro. Pasākumi notiek četrās tēmās – darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte, pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmuma pieņemšana.
Šajā mācību gadā jau esošajām projektā iesaistītajām skolām (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola, Bejas pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Liepnas vidusskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola, Strautiņu pamatskola, Ziemeru pamatskola) pievienojās arī Alūksnes pilsētas sākumskola.  Šīs ir tās skolas, kurās pedagogs karjeras konsultants strādās pastiprināti un pasākumos iesaistīti visi skolēni. Pasākumos iesaistīti arī Ilzenes pamatskolas un Liepnas internātpamatskolas 7. – 9. klašu skolēni.
Šogad 10 projekta skolās strādā četri pedagogi karjeras konsultanti, kuri ne tikai organizē Valsts izglītības attīstības aģentūras finansētos pasākumus, bet arī nodrošina dažādu citu pasākumu norisi, informē par karjeras izglītību skolēnus, vecākus, skolotājus. Piemēram, pateicoties Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras īstenotajam projektam „Atrodi sevi! Karjeras atbalsta projekts Rēzeknē” Alūksnes novada 29 skolēni no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas un Pededzes pamatskolas piedalījās  pasākumā “Karjeras diena Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Valsts robežsardzes koledžā”, kas palīdzēja izzināt turpmākās izglītības iespējas šajās mācību iestādēs.
Pedagogi karjeras konsultanti, ciešā sadarbībā ar skolas vadības komandu, skolotājiem un atbalsta personālu, koordinē un īsteno skolu karjeras izglītības plānu, nodrošina karjeras informācijas pieejamību, veic skolēnu izpētes un metodisko darbu šajā jomā. Šie speciālisti arī nodrošina iespēju tikties ar karjeras konsultantu, organizē tikšanos ar uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu apmeklējumus, tikšanos ar skolu absolventiem, interesantām personībām.
Oktobrī 344 skolēniem trīs dienu laikā Alūksnē un Liepnā bija iespēja iepazīt un apjaust  savas intereses par inženierzinātnēm, mašīnbūves un metālapstrādes, elektronikas jomas specialitātēm. Pasākums notika speciāli aprīkotā autobusā, mobilo demonstrāciju laboratorijā “TehnoBuss”.

Tāpat oktobrī Alūksnes novada vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti A. Šmitiņu, lai caur radošu un izzinošu nodarbību rosinātu katru jaunieti padomāt par sev svarīgiem karjeras jautājumiem.
Pasākumā „Ko es zinu par sevi” Alūksnes novada vidusskolas un Strautiņu pamatskolas 2. – 6. klašu skolēni noskaidroja, kādas prasmes un zināšanas būs nepieciešamas nākotnes profesijas izvēlē, kā tās attīstīt un pilnveidot ikdienas mācību un ārpusstundu nodarbībās. Šādas nodarbības decembrī notiks arī Ziemeru pamatskolas 2. – 6. klašu skolēniem.
Darba pasauli iepazīt pirmie oktobrī devās Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas 1. – 5. klašu skolēni, kas centās izprast, kā tiek dibināti uzņēmumi, kādas darbavietas nodrošina, kādas zināšanas nepieciešamas ieceru īstenošanai un kvalitatīvam rezultātam. Māra un Gintas Loginu ģimenes uzņēmumā “Snigol” Ķekavā no Latvijā iegūtām augļu un ogu sulām ražo konfelādes, eliksīrus un sīrupus, kuros netiek lietotas nekāda veida krāsvielas un konservanti.
Savukārt Alūksnes pilsētas sākumskolas 6. un 2. klašu skolēni izmantoja iespēju doties mācību ekskursijās uz maizes ceptuvēm, lai iepazītos ar ražotnes darbu un maizes cepšanas procesā iesaistītajām profesijām. Praktiskās darbnīcas maizes cepšanā, lai pārbaudītu savu interesi par karjeras iespējām.
Novembrī Liepnas vidusskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Pededzes, Malienas un Bejas pamatskolu raitākie lasītāji tikās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Skolēni iepazinās ar grāmatas tapšanas procesā iesaistīto profesiju daudzveidību. Viņi uzzināja, ka, lai taptu viena grāmata, kopā jādarbojas vairākiem cilvēkiem – autoram, ilustratoram, maketētājam, redaktoram, sponsoram, ja grāmata jāizdod citā valodā, tad jāiesaistās arī tulkotājam.
Decembrī Alūksnes pilsētas sākumskolas 4. klašu skolēni dosies iepazīt ēdināšanas nozari.