ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2016. gada 04. novembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par projektu “Ģimenes izglītības centra iekārtošana”.  
 2. Par projektu “Nāc līdz (i) dalībā!”.
 3. Par projektu “Sportosim kopā ar prieku!”.
 4. Par projektu “Inventāra un aprīkojuma iegāde tautas sporta tradīciju attīstībai Ilzenē”.
 5. Par projektu “Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanai Kalncempjos”.
 6. Par projektu “Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos”.
 7. Par projektu “Saieta telpu izveide un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Liepnas tautas namā”.  
 8. Par projektu “Malienā sporto ikviens”.
 9. Par projektu “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes saieta namā”.
 10. Par projektu “Mārkalnes iedzīvotāju interešu telpas iekārtošana”.
 11. Par projektu “Pededzes kultūras norises jaunā kvalitātē”.
 12. Par projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”.
 13. Par projektu “Ar velo pa Alūksnes novadu”.
 14. Par projektu “Disku golfs Mežiniekos”.
 15. Par nekustamā īpašuma - administratīvās ēkas Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 16. Par nekustamā īpašuma - palīgēkas un zemes gabala daļas Ošu ielā 5, Alūksnē, Alūksnes novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 17. Par projektu “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv