ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2016. gada 7.aprīlī, plkst. 11:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par līdzekļu piešķiršanu bezmantinieka mantas “Internāts-1” pārņemšanai Alūksnes novada pašvaldības īpašumā.
  2. Par līdzekļu piešķiršanu  sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Alūksne slimnīca”.

SLĒGTĀ DAĻA:

  1. [..]

     Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv