ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2016. gada 10.februārī, plkst. 9:50

Mazā zāle

Darba kārtībā:

     1. Par projektu "Veclaicene - dabas fenomens caur orientēšanās prizmu".Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv