ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2016. gada 17.martā, plkst. 9:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

    1. Par plānotajiem ieguldījumiem Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs.
    2. Par dalības maksas apstiprināšanu.
    3. Par pirmpirkuma tiesībām.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv