ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2016. gada 19.maijā, plkst. 9:40

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par projektu “Vingrošanas un biatlona inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
  2. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.

 

     Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv