ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2016. gada 20. oktobrī, plkst. 09:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:


  1. Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai.
  2. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes autoceļa “Pļevna – Stuborova” pārbūve” īstenošanai.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016. lēmumā Nr. 289 “Par līdzekļu piešķiršanu un aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai”.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv