ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2016. gada 21.aprīlī, plkst. 9:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizēšanu.
2. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ekonomikas un tirdzniecības izstādes apmeklējumam.

 

     Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv