ALŪKSNES NOVADA DOMES ĀRKARTAS SĒDE
2017. gada 8. novembrī, plkst. 9:30

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” un SIA “RŪPE” reorganizācijas noteikumiem.
  2. Par domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA komandējumu.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 185 “Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu”.
  4. Par projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanas izbeigšanu.
  5. Par Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmuma Nr. 261 “Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve”” atcelšanu.
  6. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
  7. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.07.2017. lēmumā Nr.261 “Par aizņēmumu projekta “Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve” īstenošanai”.  Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv