Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 11. maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei “Raibā nedēļa”.
 2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Pededzes pamatskolas organizētajai nometnei “Pirātu dārgumi”.
 3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai vasaras nometnei “Mazais cinītis”.
 4. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 5. Par pakalpojumu  maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
 6. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 7. Par Alūksnes Muižas parka attīstības darbības stratēģijas 2016. - 2025.gadam apstiprināšanu.
 8. Par Izglītības un sporta centra iespējamo būvvietu.
 9. Par Alūksnes pilsētas skolu tīklu.
 10. Informācija par plānotajiem būvdarbiem Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanai ERAF 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta ietvaros.
 11. Informāciju par bibliotēku darbu 2015.gadā.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv