Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2016.gada 10.februārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes novada izglītības attīstības programmas apstiprināšanu.
2. Par amata slodzēm Alūksnes novada Sociālajā dienestā.
3. Informācija par Dagnijas Ģērmanes ārsta praksi.
4. Informācija - Alūksnes novada bāriņtiesas pārskats par darbu 2015.gadā.
5. Informācija par normatīvā akta prasību ievērošanu Sociālās aprūpes centrā "Alūksne".

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv