Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2016. gada 12. decembrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par Pededzes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
  2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmumā Nr.498 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
  4. Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem.
  5. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr.182 “Par pašvaldības funkciju organizēšanu”.
  6. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. gada 23. februāra noteikumos Nr.3/2012 “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv