Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 13. jūlijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2009. gada 17. septembra lēmumā Nr.190 “Par pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”.  
  2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.09.2012. lēmumā Nr.308 “Par komisijas interešu izglītības mērķdotācijas sadalei personālsastāva apstiprināšanu”.
  3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.213 “Par Alūksnes novada vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”.
  4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
  5. Par Alūksnes Politiski represēto kluba “Sarma” iesnieguma izskatīšanu par finansiālu atbalstu grāmatas tulkošanai un rediģēšanai.
  6. Informācija par vides objektiem Alūksnes pilsētā.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv