Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 14. septembrī, plkst.10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

 1. Par līdzfinansējumu biedrībai “Liepna - manas mājas”.
 2. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes novada pensionāru apvienība”.
 3. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis””.
 4. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes pilsētas Pensionāru biedrība “Sudrabs””.
 5. Par līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes un Apes novada fonds”.
 6. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”.
 7. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Alūksnes Invalīdu biedrība”.
 8. Par daļēju līdzfinansējumu biedrībai “Ilzenes attīstībai”.
 9. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” projektu.
 10. Par Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes projektu.
 11. Par biedrības “Ūdens motosporta klubs “Nordost”” projektu.
 12. Par biedrības “Radošo ideju centrs” projektu.
 13. Par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.
 14. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
 15. Par grozījumiem Alūksnes novada 26.09.2013. lēmumā Nr.425 “Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem”.
 16. Par apbalvojumu piešķiršanu.
 17. Par Izglītības pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par atbrīvošanu no maksas.
 18. Par Alūksnes novada bāriņtiesas iesnieguma izskatīšanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv