Finanšu komitejas sēdes darba kārtība2016.gada 18.februārī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Mālupes pagastā.
 2. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Jaunannas pagastā.
 3. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Annas pagastā.
 4. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Ilzenes pagastā.
 5. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Mārkalnes pagastā.
 6. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Malienas pagastā.
 7. Par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļu izlietojumu 2016.gadā Veclaicenes pagastā.
 8. Par iestāšanos organizācijā “Innovation Circle Network”.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 10. Par dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Jaunanna” apstiprināšanu.
 11. Par Alūksnes  novada pašvaldības Pededzes pagasta maksas pakalpojumiem Kūdupes kapos.
 12. Par SIA “Eiro -Āzijas investīciju aģentūra” iesnieguma izskatīšanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv