Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 16. jūnijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

1. Par Alūksnes pilsdrupu attīstības stratēģiju 2016.-2026.gadam.
2. Par šaursliežu dzelzceļa Gulbene-Alūksne stacijas “Alūksne” attīstības stratēģiju 2016.- 2025.gadam.
3. Par Alūksnes Kultūras centra iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējuma piešķiršanu operetes organizēšanai.
SLĒGTĀ DAĻA:
4. [..].

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv