Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 19. maijā, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei “Raibā nedēļa”.
 2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Pededzes pamatskolas organizētajai nometnei “Pirātu dārgumi”.
 3. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai vasaras nometnei “Mazais cinītis”.
 4. Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem.
 5. Par maksas pakalpojumu  apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
 6. Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un/vai mācību līdzekļu iegādei.
 7. Par dalības maksu apvidus šķēršļu skrējienam “Stipro skrējiens Ilzenē 2016”.
 8. Par Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.  
 10. Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas čempionāta spiningošanā no laivas Alūksnes ezerā līdzfinansēšanai.
 11. Par atbalstu un līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 1941.gada represēto personu godināšanai.
 12. Par pašvaldības funkciju organizēšanu.
 13. Par Alūksnes Kultūras centra iesnieguma izskatīšanu par papildus finansējumu.

 

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv