Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2016. gada 20. oktobrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par Alūksnes novada domes 2016. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.19/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā” precizēšanu.
 2. Par grozījumu izdarīšanu 2012. gada 24. maija Alūksnes novada domes lēmumā Nr. 188  “Par siltumapgādes maksas noteikšanu Liepnas internātpamatskolā”.
 3. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Starptautiskā Ziemassvētku džudo turnīra rīkošanai.
 4. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai.
 5. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ilglaicīgu nokrišņu radīto zaudējumu novēršanai.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.12.2015. lēmumā Nr.413 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 7. Par saistošo noteikumu Nr._/2016 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2016 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”” izdošanu.
 8. Par Veclaicenes pagasta pārvaldes infrastruktūras uzlabošanas projekta “Ievas ezera krasta teritorijas labiekārtošana Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” summas saskaņošanu.
 9. Par projektu “Jaunu orientēšanās sporta veidu popularizēšana un ieviešana novadā”.
 10. Par projektu “Saule brida rudzu lauku...”.
 11. Par projektu “Vēja svilpes Jaunlaicenes tautas namā”.
 12. Par projektu “Sports katram un visiem kopā”.
 13. Par biedrības “PIEROBEŽAS RAKSTI” iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.
 14. Par biedrības “ATTĪSTĪBAS HORIZONTI” iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.
 15. Par biedrības “ULDA SEDLENIEKA ALŪKSNES TAUTAS TEĀTRIS “SLIEKSNIS”” iesnieguma izskatīšanu par līdzfinansējumu projektam.
 16. Informācija par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu plānotajiem projektu pieteikumiem.
 17. Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Alūksnē III kārtu.
 18. Informācija par ideju jauna tūrisma objekta “Malēnieša pasaule” izveidošanai.
 19. Informācija par varavīksnes foreļu introdukciju Alūksnes ezerā.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv