Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 8. oktobrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par grozījumu Ilzenes bibliotēkas nolikumā.
 3. Par Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem.
 4. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
 5. Par SIA “Alūksnes slimnīca” iesnieguma izskatīšanu par jauna datortomogrāfa iegādi.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv