Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes darba kārtība2017. gada 11. oktobrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu.
3. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” precizēšanu.
4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 27.08.2015. lēmumā Nr.277 “Par Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumiem”.
5. Par biedrības “Kokneses fonds” iesnieguma izskatīšanu.
SLĒGTĀ DAĻA

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv