Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


     2015. gada janvārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
05.01.2015. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtojums Pils iela 40, Alūksne, Alūksnes novads 06.01.2015. akceptēt būvniecības ieceri
06.01.2015. Veikparks Pilssalas iela 5, Pils iela 31, Alūksne, Alūksnes novads 10.01.2015. izdot būvatļauju
07.01.2015. Viktora Ķirpa Ates muzeja administratīvās ēkas “Klēts” vienkāršotā atjaunošana “Ates dzirnavas”, Annas pagasts, Alūksnes novads 07.01.2015. akceptēt būvniecības ieceri
13.01.2015. Ceptuve - veikals “Airītes”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 13.01.2015. izdot būvatļauju
14.01.2015. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-1076, Suzari “Suzari”, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads 28.01.2015. izdot būvatļauju
15.01.2015. Nojumes un žogs “Lūdiķi 1”, “Lūdiķi 2”, “Lūdiķi”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 15.01.2015. akceptēt būvniecības ieceri
16.01.2015. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija līnijā GL-28 T-1122 Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 28.01.2015. izdot būvatļauju
16.01.2015. Šķūnis “Melnacene”, Ziemara pagasts, Alūksnes novads 22.01.2015. akceptēt būvniecības ieceri
16.01.2015. Žogs Jāņkalna iela 12, Alūksne 22.01.2015. akceptēt būvniecības ieceri
19.01.2015. Žoga pārbūve “Bērzi”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 19.01.2015. akceptēt būvniecības ieceri
22.01.2015. Āra trenažieri “Pamatskola”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 22.01.2015. akceptēt būvniecības ieceri
22.01.2015. Kūtsmēslu krātuve “Madaras”, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads 22.01.2015. izdot būvatļauju
22.01.2015. Tehnikas novietne Gulbenes iela 3A, Alūksne 27.01.2015. izdot būvatļauju
22.01.2015. Pašapkalpošanās auto mazgātava Gulbenes iela 3A, Alūksne 27.01.2015. izdot būvatļauju
22.01.2015. 0,4 kV EPl rekonstrukcija pie TP-1019 Ozolu un Cerību ielas, Alūksne 28.01.2015. izdot būvatļauju
26.01.2015. Ģimenes dzīvojamās mājas un palīgēkas – pirts jaunbūve “Šķilūdas”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 26.01.2015. izdot būvatļauju

Informācija aktualizēta: 28.01.2015.


     2015. gada janvārī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
       
       
       


     2015. gada janvārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai
un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.


Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā
       
       
       
       


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv