Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


     2015. gada februārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
02.02.2015.. Adventistu draudzes nama nojaukšana Latgales iela 5, Alūksne 02.02.2015. akceptēt būvniecības ieceri
16.02.2015. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums dzīvojamai mājai Tempļakalna iela 6A, Alūksne, Alūksnes novads 16.02.2015. akceptēt būvniecības ieceri
19.02.2015. Palīgēkas jaunbūve “Kalnaceriņi”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 19.02.2015. akceptēt būvniecības ieceri
23.02.2015. Invalīdu vertikālā pacēlāja būvniecība Vidus iela 1, Alūksne 23.02.2015. izdot būvatļauju
24.02.2015. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums dzīvojamai mājai Miera iela 19, Alūksne 24.02.2015. akceptēt būvniecības ieceri
27.02.2015. Dīķis “Dzelmītes”, Malienas pagasts, Alūksnes novads 03.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
27.02.2015. Dīķis “Jaunrautiņas”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 03.03.2015. atteikt būvniecības ieceri
27.02.2015. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija līnijā GL-28 T-1305 no atdalītāja T-1305 līdz TP-1305 Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 11.03.2015. izdot būvatļauju
27.02.2015. Ūdensvada pieslēgums dzīvojamai mājai Šķūņu iela 1, Alūksne 11.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
27.02.2015. Vējtvera atjaunošana Latgales 30, Alūksne 11.03.2015. izdot būvatļauju
       
       
       
       


     2015. gada februārī Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
       
       
       
       


     2015. gada februārī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai
un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.


Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā
       


Informācija aktualizēta 16.03.2015.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv