Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


     2015. gada martā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
02.03.2015. Kanalizācijas ierīkošana “Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads 03.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
06.08.2015. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-1154, Lāčudārzs Lāčudārzs, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 06.03.2015. izdot būvatļauju
06.08.2015. 20 un 0,4 kV EPl rekonstrukcija pie TP-1348, Brūži Brūži, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads 06.03.2015. izdot būvatļauju
16.03.2015. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Augusta iela 5, Alūksne 19.03.2015. izdot būvatļauju
16.03.2015. 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1013, Jaunlaicene Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads 16.03.2015. izdot būvatļauju
18.03.2015. Malkas šķūņa atjaunošana Helēnas iela 31, Alūksne 18.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
19.03.2015. Lietotāja ārējā elektroapgāde (ielu apgaismojums) Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads 25.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
20.03.2015. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtojums Pils iela 34, Alūksne 23.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
23.03.2015. Dārza māja Rožu iela 36, Alūksne 23.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
23.03.2015. Ģimenes dzīvojamās mājas pārbūve Cēsu iela 1, Alūksne 23.03.2015. izdot būvatļauju
26.03.2015. Kūts pārbūve “Vecmājas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads 27.03.2015. izdot būvatļauju
26.03.2015. Mēslu krātuve “Vecmājas”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads 27.03.2015. izdot būvatļauju
27.03.2015. Lietotāja “Veikparks” ārējā elektroapgāde Pilssalas iela 5, Pils iela 31, Alūksne 30.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
27.03.2015. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtojums Helēnas iela 55/3, Alūksne 27.03.2015. akceptēt būvniecības ieceri
31.03.2015. Aktīvās atpūtas centrs “Pauliņi” “Viļņāji-1”, “Dumpji”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads  
       
       
       


     2015. gada martā Alūksnes novada būvvaldē akceptēšanai iesniegtie būvprojekti un saistībā ar tām pieņemtie būvvaldes lēmumi.

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


     2015. gada martā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai
un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi.


Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums/ būvatļauja stājas spēkā
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Informācija aktualizēta 03.04.2015.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv