Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi2015. gada aprīlī Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
31.03.2015. Aktīvās atpūtas centrs “Pauliņi” “Viļņāji-1”, “Dumpji”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 17.04.2015. atteikt izdot būvatļauju
02.04.2015. Dīķa izbūve “Jaunrautiņas”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 21.04.2015. akceptēt būvniecības ieceri
13.04.2015. SP “Zeltiņi” rekonstrukcija Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 15.04.2015. izdot būvatļauju
13.04.2015. Autostāvvietu bruģēšana “Dārziņi’, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads 13.04.2015. akceptēt būvniecības ieceri
13.04.2015. Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Apes iela 8-13, Alūksne 13.04.2015. akceptēt būvniecības ieceri
13.04.2015. Palīgēkas jaunbūve Pūpolu iela 8A, Alūksne 13.04.2015. izdot būvatļauju
15.04.2015. Tempļakalna apmeklētāju centra elektroapgādes pieslēguma izbūve “Tempļakalna parks”, Alūksne 15.04.2015. akceptēt būvniecības ieceri
17.04.2015. Lietus kanalizācijas pievada būvniecība Helēnas ielā 9A, Alūksne 21.04.2015. akceptēt būvniecības ieceri
21.04.2015. Meža autoceļa “Liepnas ceļš” būvniecība Liepnas pagasts, Alūksnes novads 21.04.2015. izdot būvatļauju
29.04.2015. Ganību ielas pārbūve Ganību iela, Alūksne 05.05.2015. izdot būvatļauju
29.04.2015. Ezermalas, Robežu, Ozolu un Cerību ielu apgaismojuma pārbūve Ezrmalas, Robežu, Ozolu, cerību ielas, Alūksne 30.04.2015. akceptēt būvniecības ieceri
30.04.2015. Lopu novietne “Lūdiķi”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 30.04.2015. izdot būvatļauju
       

Informācija aktualizēta 05.05.2015.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv