Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada maijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
05.05.2015. Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Merķeļa iela 19A-17, Alūksne, Alūksnes novads 05.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
07.05.2015. Dīķis Robežu iela 20A, Alūksne 18.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
08.05.2015. Vienkāršota fasādes atjaunošana Pils iela 60-2, Alūksne 11.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.05.2015. Ārējās kanalizācijas ierīkošana “Dambīši”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 11.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.05.2015. Piebraucamā ceļa ierīkošana Lielā Ezera iela 22, Alūksne 11.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.05.2015. Žoga, piebraucamā ceļa un reklāmas stenda ierīkošana Tālavas iela 15, Alūksne 11.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.05.2015. Dzīvojamās mājas nojaukšana Uzvaras iela 12, Alūksne 11.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
11.05.2015. Meža ceļa “Rulles ceļš” būve Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 19.05.2015. izdot būvatļauju
11.05.2015. Meža ceļa “Raipala ceļš” pārbūve Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 19.05.2015. izdot būvatļauju
11.05.2015. Tempļakalna parka apmeklētāju centrs “Tempļakalna parks”, Alūksne 12.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
12.05.2015. Kalncempju ciema ielu ārējā elektroapgaismošana Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads 18.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
13.05.2015. Žogs Uzvaras iela 12, Zemgales iela 17A, Alūksne 18.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
13.05.2015. Palīgēkas atjaunošana Krišjāņa Barona iela 21, Alūksne 18.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
14.05.2015. Pieslēgums pilsētas siltumtīkliem Pils iela 17, Baložu bulvāris 3, Alūksne 27.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
15.05.2015. Dzīvokļa lietošanas veida maiņa

“Tērces 10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

18.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
15.05.2015. Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Brīvības iela 17-18, Alūksne 15.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
18.05.2015. Ugunsdrošas sadalošās sienas ierīkošana Miera iela 12E, Alūksne 18.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
18.05.2015. Dzīvojamā māja “Sprogas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 18.05.2015. izdot būvatļauju
18.05.2015. Ārējais ūdensvads “Ezermalas”-“Galdusalas-1” “Galdusalas-1”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads 19.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
18.05.2015. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-1139, Krāgaskalns Krāgaskalns, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 25.05.2015. izdot būvatļauju
20.05.2015. Zeltiņu pagasta publisko teritoriju apgaismojuma pārbūve Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads 25.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
21.05.2015. Alūksnes Mākslas skolas pievedceļa pārbūve un Alūksnes Tautas nama stāvlaukuma aprīkošana ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem Brūža iela 7, Ojāra Vācieša iela 2A, Alūksne 21.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri
26.05.2015. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija “Avoti”, Liepnas pagasts, Alūksnes novads 29.05.2015. izdot būvatļauju
28.05.2015. Ielu apgaismojuma atjaunošana Rīgas, Alsviķu un Pilsētas bulvāris, Alūksne 29.05.2015. akceptēt būvniecības ieceri

Informācija aktualizēta 01.06.2015.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv