Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldē saņemtie būvniecības iesniegumi/uzskaites kartes, būvprojekti, pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi


2015. gada maijā Alūksnes novada būvvaldē iesniegtie būvniecības ieceres iesniegumi un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

Dat. Būves nosaukums Būves adrese Būvvaldes lēmums
01.06.2015. Ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūve “Lapsenieši”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 04.06.2015. izdot būvatļauju
01.06.2015. Dzīvojamās mājas pārbūve Miera iela 35, Alūksne 04.06.2015. izdot būvatļauju
08.06.2015. Labiekārtojuma risinājums baznīcas skvēram Brūža iela , Alūksne 09.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
08.06.2015. Bērnu rotaļu laukuma elementu uzstādīšana “Pīlādžu lauks”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads 09.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
08.06.2015. Žogs Augusta iela 2A, Alūksne 08.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
10.06.2015. Meža meliorācijas sistēmas pārbūve “Mežatarvas”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads 10.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
15.06.2015. Telpu grupas funkcijas maiņa bez pārbūves Dārza iela 5, Alūksne 15.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
15.06.2015. Ūdensvada pievada izbūve Brūža iela 3, Alūksne 15.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
16.06.2015. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma labiekārtošana Ganību iela 1, Alūksne 16.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
16.06.2015. Elektroapgādes pieslēgums dzīvojamai mājai Robežu iela 20A, Alūksne 16.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
16.06.2015. Atkritumu laukuma ierīkošana “Iztekas”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads 16.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
16.06.2015. Dzīvžogs Brūža iela 8, Alūksne 16.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
18.06.2015. Strūklakas uzstādīšana un elektroapgādes pievads “Pūcītes”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads 18.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
18.06.2015. Publisko teritoriju apgaismojuma izbūve Peldu iela, Alūksne 18.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
18.06.2015. Ielu apgaismojuma izbūve Bērzu iela, Alūksne 18.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
18.06.2015. Ielu apgaismojuma pārbūve Laurencenes iela, Alūksne 18.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
25.06.2015. Ēku pieslēgums pilsētas siltumtīkliem Helēnas iela 55/1, 55/2, 55/3, Alūksne 25.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
25.06.2015. Ēku pieslēgums pilsētas siltumtīkliem Lielā Ezera iela 5, 6, 6A un Tirgotāju iela 8, Alūksne 25.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
27.06.2015. Ēku pieslēgums pilsētas siltumtīkliem Brīvības iela 17, 19, 21, 23 un Jāņkalna iela 53, Alūksne 27.06.2015. akceptēt būvniecības iecri
29.06.2015. Dienesta viesnīcas ierīkošana Rūpniecības iela 4, Alūksne 29.06.2015. akceptēt būvniecības ieceri
       

Informācija aktualizēta 01.07.2015.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv